คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

วิจัยตลาด สามารถช่วยธุรกิจสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้จริง?

วิจัยตลาด สามารถช่วยธุรกิจสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้จริง?

24-08-2018

          ลูกค้าพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการมากแค่ไหน? คำตอบสำหรับคำถามนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว เนื่องจากความภักดีของลูกค้าสามารถช่วยลดต้นทุน และไปเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจได้อย่างมาก แต่การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าเป็นสิ่งท้าทายสำหรับหลาย ๆ ธุรกิจ

          แต่ในความท้ายทายยังมีความโชคดีที่การวิจัยตลาดสามารถให้ข้อมูลเชิงลึก และเชิงกลยุทธ์เพื่อช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าและรักษาลูกค้าได้ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายและตลาดของเป้าหมาย ทำให้สามารถกำหนดได้ว่าใครเป็นลูกค้าที่เหมาะสำหรับเรา ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนพฤติกรรมการซื้อของพวกเขาและกลยุทธ์ด้านการตลาดใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายมากที่สุด  ต่อไปนี้คือ 5 ขั้นตอนสำคัญในการพิจารณาเมื่อใช้การวิจัยตลาด เพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า

ขั้นตอนแรก : จงใช้ใจเข้าใจและเรียนรู้ลูกค้าของคุณก่อน

            หากอยากได้การตอบสนองที่เกินความคาดหมายจากลูกค้า คุณต้องมีความเข้าใจในเชิงลึกว่า พวกเขาเป็นใครและสิ่งที่พวกเขากำลังมองหาในผลิตภัณฑ์หรือบริการคืออะไร ซึ่งแน่นอนว่าการวิจัยตลาดสามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับฐานลูกค้า รวมถึงข้อมูลประชากรที่เฉพาะเจาะจง อาทิเช่น เพศ, อายุ, อาชีพและสถานะทางเศรษฐกิจ

           นอกจากนี้การวิจัยตลาดสามารถช่วยคุณระบุว่า ลูกค้าของคุณต้องการอะไร ที่ไหนและอย่างไรที่พวกเขาสามารถซื้อสินค้าที่พวกเขายินดีจ่ายและปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อได้ด้วย ดังนั้นจงใช้ใจของคุณในการเข้าใจพวกเขาและใช้วิจัยตลาดในการเข้าถึงความต้องการซื้อเหล่านั้น

ขั้นสอง : สอดส่องและประเมินความสามารถของคู่แข่ง

            การรับรู้ของลูกค้าไม่ใช่แบบคงที่ เพราะมันสามารถเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับตลาดโดยรวม ดังนั้นคุณต้องเข้าใจและประเมินคู่แข่งอยู่เสมอ เพื่อสร้างโอกาสที่จะก้าวไปข้างหน้าซึ่งการวิจัยตลาดทำให้คุณสามารถวิเคราะห์และตอบคำถามได้ว่า

  • ใครเป็นที่หนึ่งในอุตสาหกรรมเดียวกับคุณ
  • ลูกค้าชอบหรือไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของคู่แข่ง
  • กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ขั้นสาม : ติดตามความพึงพอใจของลูกค้าจากหลาย ๆ ช่องทาง

            เมื่อทำการประเมินกลุ่มลูกค้าและตลาดโดยรวมแล้ว การเจาะลึกเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอาจช่วยให้สามารถประเมินความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ โดยพิจารณาจากช่องทางหลาย ๆ ช่องทางที่อาจส่งผลต่อประสบการณ์ของลูกค้า

            ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจด้วยการใช้นักช้อปปริศนา การสำรวจผ่านอีเมล การติดต่อกับลูกค้า และการติดตามบนสื่อสังคมออนไลน์จะช่วยให้เราสามารถเปิดเผยจุดแข็งและจุดอ่อนที่อาจเกิดขึ้นได้

คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย :
วิจัย ,ตลาด ,วิจัยตลาด ,แบบสอบถาม ,การวิจัย ,เก็บข้อมูล
คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ :
Marketing ResearchData Collectionresearch questionthailand income tax calculatorquestionnaire

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back