คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

แอปพลิเคชันดูแลตนเอง (Self-Care) กำลังเฟื่องฟูในปัจจุบัน

แอปพลิเคชันดูแลตนเอง (Self-Care) กำลังเฟื่องฟูในปัจจุบัน

05-04-2018

           ในปัจจุบันคนกลุ่ม Millennials มักให้ความสนใจและหมกมุ่นอยู่กับการดูแลตนเองกันมากขึ้น ทำให้คนกลุ่มนี้เริ่มที่จะจ่ายเงินให้กับแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการดูแลสุขภาพแบบอัตโนมัติกันอย่างแพร่หลาย

            Millennials อาจจะหมกมุ่นอยู่กับการดูแลตนเองและเริ่มที่จะจ่ายเงินสำหรับแอปพลิเคชันช่วยดูแลตนเองและช่วยดูแลสุขภาพดิจิทัล ตามการรายงานจากบริษัทที่เก็บรวบรวมข้อมูลแอปพลิเคชันจำนวนมากอย่าง Sensor Tower ทำให้เห็นว่าแอปพลิเคชันประเภทนี้มีการเติบโตอย่างมากในไตรมาสแรกของปี 2561 ซึ่งแอปพลิเคชันด้านการดูแลสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จสามารถทำรายได้ใน iOS และ Android รวม ๆ แล้วกว่า 15 ล้านดอลลาร์ในสหรัฐและรายได้ทั่วโลกอีก 27 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

            นอกจากนี้ Sensor Tower ยังพบว่าแอปพลิเคชันด้านสุขภาพ 10 อันดับแรก สามารถทำให้รายได้ทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 ซึ่งมากกว่ายอดดาวน์โหลด 10 อันดับแรกในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 ทั้ง App Store และ Google Play

            อย่างไรก็ตามในส่วนของรายได้จากแอปพลิเคชันการดูแลตนเอง (Self-Care) ส่วนใหญ่มาจาก 2 แอปที่กำลังเป็นที่นิยมในสหรัฐคือ Calm และ Headspace ซึ่งทั้งสองมุ่งเน้นไปที่การควบคุมสติและการทำสมาธิ โดย Calm สามารถกวาดรายได้ไปประมาณครึ่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ซึ่งเท่ากับประมาณ 8 ล้านดอลลาร์ในสหรัฐฯและ 13.5 ล้านเหรียญทั่วโลก โดยในปัจจุบันมีการติดตั้งแอปพลิเคชันดูแลตนเองเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว อีกทั้งยังมีแอปพลิเคชันดูแลตนเองใหม่ ๆ เข้ามาทุกปี ซึ่งสามารถให้ข้อมูลด้านสุขภาพได้อย่างตรงไปตรงมาและดีมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย สำหรับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตนเองลองหันมาใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้ในการดูแลตนเองหรือดูแลสุขภาพอัตโนมัติ เพื่อสร้างสุขภาพที่แข็งแรงกันนะ

 

คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย : 
การพัฒนาซอฟท์แวร์และแอพพลิเคชั่น,การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น,ระบบบริหารการขาย,ระบบติดตามการขาย,ระบบบริหารการบริการ,ระบบติดตามการบริการ
คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ :
software & application development,Sales Management System,Sales Tracking System,Service Management System,Service Tracking System
-------------------------------------
AR GROUP : ผู้ให้บริการความรู้

 

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back