News & Events

Back

สิ่งที่ควรรู้ ธุรกิจใดบ้างที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

12-06-2018 ธุรกิจ -

สิ่งที่ควรรู้ ธุรกิจใดบ้างที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

            ในปัจจุบันใคร ๆ ก็อยากเป็นนายตัวเอง อยากมีธุรกิจส่วนตัว โดยไม่ต้องรับฟังหรืออยู่ภายใต้คำสั่งของใคร ดังนั้นอาชีพธุรกิจส่วนตัวที่มีความอิสระ จึงเป็นอาชีพที่หลาย ๆ คนใฝ่ฝัน แต่การเริ่มธุรกิจของตัวเองนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่ใครคิด ธุรกิจทุกธุรกิจมีหลายส่วนประกอบที่ทำให้ดำเนินไปได้อย่างดี ทั้งการจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนการค้า บัญชี ภาษี การตลาด และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งปัญหาที่คนทำธุรกิจส่วนใหญ่มักเจอนั้นก็คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ธุรกิจต้องดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามมีธุรกิจบางประเภทที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนภาษีอากร แล้วธุรกิจของคุณละต้องจดทะเบียนภาษีอากรหรือไม่ วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกัน

            เราจะมาเริ่มต้นกันที่ธุรกิจหรือกิจการ ที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามด้วยธุรกิจที่ได้รับการยกเว้น แต่สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนได้ และปิดท้ายกับธุรกิจที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ธุรกิจและกิจการที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ผู้ประกอบการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือบริการภายในปีนั้น น้อยกว่า 1.8 ล้านบาท เช่นกิจการของคุณมีรายรับจากการขายน้ำน้อยกว่า  1.8 ล้านในแต่ละปี เป็นต้น
 • ผู้ประกอบการที่ให้บริการจากต่างประเทศ แม้จะมีผู้ใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร
 • ผู้ประกอบการที่อยู่ต่างประเทศ แต่มีการเข้ามาขายสินค้าหรือบริการในประเทศไทยชั่วคราว แต่ก็ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ (สามารถดูได้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 43)
 • ผู้ประกอบการขายสินค้าและบริการอื่น ๆ ที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

ธุรกิจและกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (แต่สามารถยื่นจดทะเบียนได้ หากสมัครใจ)

 • ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าและบริการที่มีรายรับน้อยกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี
 • ผู้ประกอบที่ขายสินค้าอย่างหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือเรียน พืชผลทางการเกษตรทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต สามารถยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้หากต้องการ
 • การให้บริการขนส่งภายในประเทศ โดยท่าอากาศยาน
 • การให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อภายในประเทศ
 • การส่งออก เฉพาะผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออกที่กฎหมายกำหนดว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธุรกิจและกิจการที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ***ห้ามหลีกเลี่ยง

 • ผู้ประกอบการที่มีรายรับจากการขายสินค้าและบริการเกิน 1.8 ล้านบาท
 • ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าและบริการสามารถตรวจสอบได้มีเหตุให้ต้องซื้อสินค้าและรับบริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่นการก่อสร้างอาคาร โรงงาน สำนักงานและการติดตั้งเครื่องจักร
 • ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร แต่ได้เข้ามาเปิดธุรกิจเป็นหลักแหล่งในประเทศไทยในระยะยาว หรือมีตัวแทนอยู่ในประเทศไทย ในกรณีนี้ให้ตัวแทนเป็นผู้รับผิดชอบในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

          

           หากคุณกำลังสร้างธุรกิจของตนเอง ให้บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ARAC) ได้ช่วยดูแลคุณในการจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนการค้าหรือทำบัญชี ด้วยบุคลากรที่มีความสามารถให้บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนนำแก่ธุรกิจชั้นนำมากมาย สนใจให้เราช่วยคุณสร้างธุรกิจสามารถติดต่อได้ที่ 02-439-4600 หรือ arac@ar.co.th และ Facebook 
 

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back