News & Events

Back

มาตรการเที่ยวเมืองรอง เพิ่มสถิติผู้เยี่ยมเยือนในเดือนมกราคมสูงขึ้น

12-04-2018 First Section / เศรษฐกิจ -

มาตรการเที่ยวเมืองรอง เพิ่มสถิติผู้เยี่ยมเยือนในเดือนมกราคมสูงขึ้น

           เมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแถลงข่าวสถานการณ์ท่องเที่ยวเมืองรองของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเดือนมกราคม 2561 หลังจากได้มีมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง โดยได้ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีทั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาสามารถนำรายจ่ายที่ใช้ในการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง เช่นค่าที่พัก ที่ได้จ่ายให้กับผู้ประกอบการโรงแรมหรือโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด หรือรายจ่ายที่ได้จ่ายให้กับผู้ประกอบการนำเที่ยว เป็นต้นมาลดหย่อนภาษีได้ อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับอาหาร

            หลังจากที่มาตรการนี้ได้มีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมาทำให้สถิติผู้เยี่ยมเยือนเมืองรองมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดประทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้แถลงข่าวสถานการณ์การท่องเที่ยวเมืองรองของเดือนมกราคม ซึ่งระบุว่าในเดือนมกราคมมีอัตราการเข้าพักขยายตัวร้อยละ 4.6 สูงกว่าอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของประเทศและมีผู้เยี่ยมเยือนขยายตัวถึงร้อยละ 7.26 รวมถึงนักทัศนาจรมีการขยายตัวในอัตราที่สูงขึ้นเช่นกัน

            จากการมาตรการดังกล่าวส่งผลให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรองภายในเดือนมกราคมมากถึง 26,000 ล้านบาท โดยจังหวัดที่มีผู้เยี่ยมเยือนขยายตัวสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ บุรีรัมย์, นครนายก และเลย ส่วนจังหวัดที่มีรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนขยายตัวสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ ปัตตานี, ราชบุรี และนครนายก นอกจากนี้แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยวสงกรานต์ในช่วงวันที่ 12 - 16 เมษายน  2561 อาจทำให้มีรายได้รวมในช่วงเทศกาลมากถึง 36,329 ล้านบาท

            ดังนั้นเริ่มต้นช่วงหยุดยาวแบบนี้ ใครยังหาสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนไม่ได้ อย่าลืมไปท่องเที่ยวเมืองรองกันนะ นอกจะได้รับบรรยากาศและพบกับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ แล้วยังสามารถนำใบเสร็จค่าใช้จ่ายอย่างที่พักมาลดหย่อนภาษีของเราได้ในปีหน้าอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back