News & Events

Back

การยื่นขอวีซ่าในสหรัฐอเมริกา ต้องกรอกข้อมูล Social media ย้อนหลังห้าปี

02-04-2018 Real Estate / สังคมธุรกิจ -

การยื่นขอวีซ่าในสหรัฐอเมริกา ต้องกรอกข้อมูล Social media ย้อนหลังห้าปี

            กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐฯ ต้องการให้ผู้ยื่นขอวีซ่าทั้งที่เป็นผู้ลี้ภัยและคนอื่น ๆ ที่เดินทางเข้ามาในสหรัฐฯ ชั่วคราวเปิดเผยข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ของตนให้กับรัฐบาลสหรัฐฯ ตอนกรอกข้อมูลยื่นขอวีซ่าด้วย โดยผู้ยื่นขอวีซ่าสหรัฐฯ จะต้องใส่ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ที่อยู่บนแพลตฟอร์มที่ทางสหรัฐฯ กำหนดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

            โดยการยื่นขอวีซ่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด โดยเฉพาะกับผู้ที่เดินทางไปยังประเทศที่มีการก่อการร้ายบ่อยครั้ง ดังนั้นเพื่อให้ทุก ๆ คนได้รับความปลอดภัยจึงได้ประกาศให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎเหล่านี้ขึ้น ทำให้เอกสารการยื่นขอวีซ่าจะเพิ่มหัวข้อให้ผู้ยื่นขอวีซ่าใส่ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ของตนเอง ซึ่งกฎใหม่นี้จะใช้กับผู้ขอวีซ่าถาวรและวีซ่าชั่วคราวทุกประเภท ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผู้ขอวีซ่าถาวรจำนวน 710,000 รายและผู้ขอวีซ่าชั่วคราวอีก 14 ล้านคนรวมถึงผู้ที่ต้องการเดินทางมายังสหรัฐอเมริกาเพื่อทำธุรกิจหรือเรียนต่ออีกด้วย ซึ่งกฎดังกล่าวมีข้อยกเว้นให้กับผู้ที่ยื่นขอวีซ่าทางการทูตและการติดต่อกับทางการเท่านั้น

            หากข้อกำหนดดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากสำนักงานบริหารและงบประมาณ (Office of Management and Budget : OMB) แล้วผู้ที่ยื่นขอวีซ่าประเภทใดก็ตามจะต้องแสดงจำนวนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์และกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอระบุชื่อบัญชีที่พวกเขามีในช่วงห้าปีที่ผ่านมาด้วย นอกเหนือจากประวัติสื่อสังคมออนไลน์แล้วผู้ขอวีซ่าจะต้องกรอกหมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่อีเมล, ข้อมูลการเดินทางระหว่างประเทศ รวมทั้งระบุว่าสมาชิกในครอบครัวเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการก่อการร้ายหรือไม่

Source : apnews

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back