News & Events

Back

Facebook ปรับปรุง News Feed ให้ความสำคัญกับข่าวท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

27-03-2018 First Section / ไอที อินเทอร์เน็ต -

Facebook  ปรับปรุง News Feed ให้ความสำคัญกับข่าวท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

            Facebook กำลังให้ความสำคัญกับข่าวท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุง เพื่อช่วยให้ผู้คนสามารถเชื่อมต่อกับประเด็นและเรื่องราวต่าง ๆ ในชุมชนและสถานที่ที่ใกล้เคียงกับตนเองมากที่สุด ซึ่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาบริษัทได้ประกาศการเปลี่ยนแปลง News Feed ในสหรัฐฯ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของข่าวท้องถิ่น และให้ผู้คนสามารถมองเห็นประเด็นหรือหัวข้อที่มีผลกระทบโดยตรงต่อชุมชนของพวกเขา รวมถึงยังสามารถค้นพบสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของตนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

           ในวันนี้ Facebook กำลังขยายการอัปเดตเกี่ยวกับ News Feed ไปยังผู้คนในทุกประเทศ ในทุกภาษา โดยขณะนี้ผู้คนทั่วโลกจะสามารถพบเห็นข่าวจากแหล่งข้อมูลในท้องถิ่นที่ครอบคลุมถึงเมืองที่อาศัยอยู่และเมืองอื่น ๆ ที่พวกเขาอาจสนใจ

           โดยการอัปเดตใหม่นี้ยังส่งผลไปยังผู้เผยแพร่ในท้องถิ่นด้วย เนื่องจากการอัปเดตนี้จะเป็นตัวช่วยผู้เผยแพร่ในท้องถิ่นให้สามารถเข้าถึงผู้ชมในเมืองของตนและผู้ชมในเมืองใกล้เคียงได้ นอกจากนี้ Facebook ยังพิจารณาผู้เผยแพร่โฆษณาในท้องถิ่น เพื่อให้ผู้คนในเมืองเหล่านั้นสามารถอ่านบทความของผู้เผยแพร่โฆษณาที่อยู่ในท้องถิ่นของตนได้ บริษัทจะดำเนินการปรับปรุงเพื่อจัดลำดับความสำคัญของข่าวให้มีคุณภาพที่ดีมากขึ้นใน News Feed รวมทั้งข่าวจากแหล่งต่าง ๆ ให้ผู้ชมสามารถไว้วางใจในข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชุมชนของตัวเองและข้อมูลในวงกว้างได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทจะปรับปรุงและขยายความพยายามเหล่านี้ให้ครอบคลุมผู้ใช้ทั่วโลกภายในปีนี้

 

คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย : 
การพัฒนาซอฟท์แวร์และแอพพลิเคชั่น,การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น,ระบบบริหารการขาย,ระบบติดตามการขาย,ระบบบริหารการบริการ,ระบบติดตามการบริการ
คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ :
software & application development,Sales Management System,Sales Tracking System,Service Management System,Service Tracking System
-------------------------------------
AR GROUP : ผู้ให้บริการความรู้

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back