News & Events

Back

ARSOFT ผ่านการประเมินมาตรฐาน CMMI ML3

21-02-2018 IT news -

ARSOFT  ผ่านการประเมินมาตรฐาน CMMI ML3

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ ARSoft หน่วยงานในสังกัดบริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตซอฟต์แวร์ CMMI (Capability Maturity Model Integration) Level 3 for Development เป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน โดยมีคุณแจ๊ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานบริษัท และคุณพัชรา เกียรตินันทวิมล กรรมการผู้จัดการ ได้รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตซอฟต์แวร์ CMMI (Capability Maturity Model Integration) Level 3 for Development กับทางคุณทัชนันท์ กังวลสกุล ตัวแทนจากบริษัทไอเซ็ทเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ISEM)

            การที่ ARSoft ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตซอฟต์แวร์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นความสำเร็จที่สามารถช่วยให้บริษัทมีการบริหาร และจัดการงานที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนบริษัทไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิม และยังสามารถทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในตัวบริษัทเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

 

คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย : 
การพัฒนาซอฟท์แวร์และแอพพลิเคชั่น,การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น,ระบบบริหารการขาย,ระบบติดตามการขาย,ระบบบริหารการบริการ,ระบบติดตามการบริการ
คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ :
software & application development,Sales Management System,Sales Tracking System,Service Management System,Service Tracking System
-------------------------------------
AR GROUP : ผู้ให้บริการความรู้

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back