News & Events

Back

Facebook จะจัดอันดับข่าวต่าง ๆ บน News Feed ใหม่จากผู้ใช้ Facebook

22-01-2018 First Section / ไอที อินเทอร์เน็ต -

Facebook จะจัดอันดับข่าวต่าง ๆ บน News Feed ใหม่จากผู้ใช้ Facebook

            เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Mark Zuckerberg ประกาศบนสื่อสังคมออนไลน์ของตัวเองว่า จะใช้การสำรวจเพื่อให้คะแนนกับองค์กรข่าวที่เผยแพร่ข่าวสาร โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook และทำการกำหนดคะแนนความน่าเชื่อถือกับผู้เผยแพร่ข่าวเหล่านั้นด้วย ซึ่งคะแนนมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากจะใช้คะแนนพร้อมกับปัจจัยอื่น ๆ เพื่อตัดสินใจว่าจะแสดงข่าวที่แหล่งข่าวเผยแพร่บน News Feed ของผู้ใช้มากหรือน้อยเพียงใด

           'การใช้คำหรือภาษาปลุกเร้าความตื่นเต้นหรือน่าตกใจ เพื่อกระตุ้นความสนใจของสาธารณะ หรือข้อมูลที่ผิด และการบังคับให้สาธารณชนแตกออกเป็นสองฝ่าย ซึ่งมันมีข่าวพวกนี้อยู่ในโลกออนไลน์มากเกินไปในปัจจุบัน อีกทั้งสังคมออนไลน์ช่วยให้ผู้คนสามารถแพร่กระจายข้อมูลได้เร็วขึ้นกว่าเดิม และถ้าเราไม่จัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างเฉพาะเจาะจงเราก็จะขยายขอบเขตของข่าวที่ผิดให้กว้างขึ้น' Mark Zuckerberg กล่าวในโพสต์

           บริษัทจึงได้ตัดสินใจที่จะใช้ Input ของชุมชนในการจัดอันดับแหล่งข่าวให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างดีที่สุด โดยการสำรวจจะถามผู้ใช้จาก Facebook ที่มีความหลากหลายหรือเลือกตัวแทน หากพวกเขาได้ยินข่าวต่าง ๆ และว่าพวกเขาเชื่อถือข่าวเหล่านั้นมากแค่ไหน

           ข่าวต่าง ๆ ที่ทำคะแนนได้ดี เรื่องราวหรือข่าวของพวกเขาจะแพร่หลายมากขึ้นบน Facebook ในขณะที่บรรดาผู้ที่มีคะแนนต่ำอาจจะไม่มีข่าวที่เผยแพร่บน Facebook มากนัก อย่างไรก็ตามคะแนนจะไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน แต่จะเป็นหนึ่งในหลาย ๆ ปัจจัยที่ทำให้บริษัทพิจารณาถึงตำแหน่งใน news Feed อย่างไรก็ตามระบบการให้คะแนนแบบใหม่นี้เริ่มเปิดตัวในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ซึ่งบริษัทก็มีแผนที่จะขยายธุรกิจออกไปทั่วโลก นอกจากนี้ Facebook ยังเน้นการให้ความสำคัญกับข่าวที่ข้องเกี่ยวกับผู้ใช้มากขึ้นในปี 2561 และมีการเพิ่มหัวข้อ เพื่ออ่านเรื่องราวและเรื่องราวต่าง ๆ ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับผู้ใช้อีกด้วย

 

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back