News & Events

Back

กสทช. เตือนผู้มีโดรนไว้ในครอบครองให้รีบขึ้นทะเบียนโดนก่อน 9 ม.ค. นี้

08-01-2018 First Section / สังคม ข่าวสด

กสทช. เตือนผู้มีโดรนไว้ในครอบครองให้รีบขึ้นทะเบียนโดนก่อน 9 ม.ค. นี้

           โดรนเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปีที่ผ่านมา เพราะทำให้ผู้ชอบถ่ายภาพ สามารถถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอได้นะระยะไกล และมุมสูงได้ผ่านรีโมตคอลโทรลกับตัวโดรน และเพื่อป้องกันอันตรายและการกระทำผิดโดยใช้โดรน ทาง กสทช. จึงได้ออกกำหมาย เพื่อให้การใช้โดรนในอากาศมีระเบียบมากยิ่งขึ้น

            นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า การขึ้นทะเบียนโดรน หรือเครื่องวิทยุคมนาคมที่ในอากาศยาน เป็นประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกนั้น มีจำนวนผู้มาขึ้นทะเบียนโดรนทั้งสิ้น 7,064 เครื่อง โดยเป็นจำนวนผู้ลงทะเบียนเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560 จนถึง 3 มกราคม 2561 ซึ่งขึ้นทะเบียนที่สำนักงาน กสทช. จำนวน 6,358 เครื่อง แบ่งเป็นกสทช. ส่วนกลางจำนวน 2,970 เครื่อง และส่วนภูมิภาค อีกจำนวน 3,388 เครื่อง นอกจากนี้ยังมีผู้ไปขึ้นทะเบียนที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) จำนวนทั้งสิ้น 706 เครื่อง ในจำนวนทั้งหมดที่กล่าวไปนี้ยังไม่รวมกับการขึ้นทะเบียนที่สถานีตำรวจทั่วประเทศ

            โดยการขึ้นทะเบียนโดรนมีระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่ 11 ตุลาคม 2560 แล้วจะสิ้นสุดในวันที่ 9 มกราคม 2561 ดังนั้นพรุ่งนี้จึงจะเป็นวันสุดท้ายสำหรับผู้ที่มีโดรนไว้ในครอบครองและยังไม่ได้ทำการขึ้นทะเบียน ให้รีบไปขึ้นทะเบียนโดยด่วน เพราะตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้ที่มีโดรนไว้ในครอบครอง หรือใช้งาน ที่ไม่ได้มาขึ้นทะเบียนจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back