News & Events

Back

Facebook Messenger จะหันมาใช้งานชุดอีโมจิเดียวกันกับใน Facebook

09-10-2017 First Section / ไอที อินเทอร์เน็ต -

Facebook Messenger จะหันมาใช้งานชุดอีโมจิเดียวกันกับใน Facebook

        เร็ว ๆ นี้ Facebook และ Facebook Messenger จะหันมาใช้งานชุดอิโมจิอันเดียวกัน ที่เป็นอิโมจิชุดมาตรฐานเดียวกับ Facebook โดยหลังจากนี้อิโมจิของFacebook Messenger จะได้รับการ Boot ให้มีความสอดคล้องกับอิโมจิใน Facebook เพราะที่ผ่านมาใช้ชุดอิโมจิแตกต่างกัน หลังจากที่ได้มีการปล่อยตัวชุดอิโมจิของ Facebook Messenger ในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2016

        โดยการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะมีผลต่อทุกแพลตฟอร์ม ผู้ใช้บน Desktop และ Android จะเห็นอิโมจิในลักษณะแบบมาตรฐานเดียวกัน ในขณะที่ผู้ใช้อุปกรณ์ของ Apple จะใช้อิโมจิของ iOS ทั้งนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่ของโลกจะออกอิโมจิมากี่แบบ แต่ตอนนี้ได้ยกเลิกการพัฒนาอิโมจิใน Facebook Messenger แล้ว

Source : thenextweb

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

กรมสรรพากรเตือนใกล้ สิ้นสุดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ปี 2561

21-08-2018
กรมสรรพากรเตือนใกล้ สิ้นสุดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ปี 2561

กรมสรรพากรขอประชาสัมพันธ์ให้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทราบว่า ขณะนี้ ใกล้หมดเวลา ยื่

Back