News & Events

Back

คุณลักษณะยอดนิยมของ Twitter จะแสดงเรื่องราวที่แชร์กันมากที่สุด

02-10-2017 First Section / ไอที อินเทอร์เน็ต -

คุณลักษณะยอดนิยมของ Twitter จะแสดงเรื่องราวที่แชร์กันมากที่สุด

       Twitter เปิดตัวคุณลักษณะใหม่ที่แสดงให้เห็นว่าบทความหรือข่าวอันไหนที่ถูกแชร์และเป็นที่นิยมที่สุบนอินเทอร์เน็ต โดยเรียกว่า Popular Articles หรือ บทความยอดนิยม จะแสดงเรื่องราวที่ถูกแชร์หรือเรื่องราวยอดนิยมของคนที่คุณได้ติดตาม ซึ่ง Twitter ได้ยืนยันกับ Buzzfeed News ว่าคุณลักษณะใหม่นี้จะเผยแพร่ไปทั่วโลกบน Android และ iOS

       โดยบทความยอดนิยมเป็นคุณลักษณะใหม่จะเหมือนกับการแสดงรายการเรื่องราวของคนที่คุณติดตามบน Twitter ที่มีการทวีตเรื่องราวอยู่ในปัจจุบัน หรือบทความที่มีคนเข้าไปอ่านมาก ๆ ในแต่ละวัน ซึ่งจะแสดงเป็น Link ของบทความยอดนิยมในตำแหน่งเฉพาะบน Twitter ที่สามารถคลิกหรือแตะลงบนพาดหัวของบทความเหล่านั้น และบทความจะถูกเปิดบนแอปพลิเคชันของ Twitter ซึ่งแท็บบทความยอดนิยมจะดูคล้ายกับ Nuzzel เป็นแอปพลิเคชันที่มีฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายคลึงกัน แต่มีประสิทธิภาพมากกว่า Nuzzel ที่มีขนาดเล็ก แต่ค่อนข้างเป็นที่นิยมกับผู้ใช้ ดังนั้นในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา Twitter ได้ทดลองใช้วิธีต่าง ๆ เพื่อทำให้แพลตฟอร์มมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้ใหม่ ๆ และผู้ใช้ทั่วไป

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back