News & Events

Back

Facebook ได้ปรับระบบการแปลภาษาแบบเดิมมาใช้ Neural Network

11-08-2017 IT news -

Facebook ได้ปรับระบบการแปลภาษาแบบเดิมมาใช้ Neural Network

    ถ้าหากคุณใช้ Facebook บ่อย ๆ อาจจะเห็นประโยคหลาย ๆ ประโยคที่สามารถแปลได้ โดยเครื่องมือการแปลของเฟซบุ๊กถูกทำขึ้นอัตโนมัติ โดยใช้ระบบเครือข่ายประสาทเทียม (Neural Network) นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่งเกิดขึ้นสำหรับบริษัท และตอนนี้สิ่งต่าง ๆ กำลังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี สำหรับผู้ที่อาศัยการแปล เพื่ออ่านบทความบางอย่างบน Facebook
    แต่ก่อน Facebook ใช้ระบบ phrase-based ในการแปลได้ทีละคำ แต่การเปลี่ยนแปลงใหม่นี้จะสามารถแปลคำศัพท์ได้ทั้งประโยค ซึ่งแปลผ่านทางระบบเครือข่ายประสาทเทียม (Neural Network) ซึ่งจะสามารถแปลคำได้โดยตรง และถูกต้องมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน แน่นอนมันอาจเป็นเรื่องยากหนักสำหรับเครื่องมือแปลภาษาที่จะทำการแปลในลักษณะที่เป็นองค์รวมอย่างนี้ ดังนั้นถ้าหากมีคำที่ไม่สมเหตุสมผล ระบบประสาทเทียมจะมองในภาพรวม และใช้ตัวยึดตำแหน่ง เพื่อเปลี่ยนคำ บางครั้งการทำเช่นนี้จะไม่อนุญาตให้ใช้คำย่อ เพราะเครื่องมือแปลภาษาอาจแปลออกมาได้ไม่ดีนัก 

 

Capture_2017_08_11_15_07_42_240

ตัวอย่างการแปลภาษาของ Facebook บนเพจ CNN
   

    ถึงแม้ว่าในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือข่ายประสาทเทียมเป็นระบบฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีการทำงานคล้ายกับการทำงานของเซลล์ประสาทในสมองมนุษย์ แต่เครือข่ายประสาทเทียมเป็นเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ได้หลากหลาย ซึ่งมักมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหา การรับสัญญาณ หรือปัญหาการรับรู้รูปแบบที่ซับซ้อน ตัวอย่างเช่น การถอดความจากการพูดเป็นข้อความ และการจดจำใบหน้า เป็นต้น แต่ถ้าในอนาคตหากระบบเครือข่ายประสาทเทียมสามารถจัดการกับสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายลองจินตนาการว่า Facebook จะสามารถพัฒนาสิ่งเหล่านี้ต่อไปได้อย่างไร 

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back