News & Events

Back

เปิดตัว Endless OS ระบบปฏิบัติการฟรี ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

14-07-2017 First Section / ไอที อินเทอร์เน็ต -

เปิดตัว Endless OS ระบบปฏิบัติการฟรี ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

     ในประเทศไทยยังมีจำนวนประชากรอีกมากมายที่ไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ที่มีราคาแพงได้ จากปัจจัยหลาย ๆ ด้าน ซึ่งการเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาให้มีความก้าวล้ำหน้าทุก ๆ วัน อาจทำให้คนเหล่านั้นตามไม่ทันข่าวสาร ความรู้และการพัฒนาที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้ ทำให้บริษัท Endless ที่มีเป้าหมาย คือการสร้างแพลตฟอร์มระดับโลก เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจดิจิทัล ได้คิดค้นและนำเทคโนโลยีเข้ามาสู่ในประเทศไทยแล้ว

Capture_2017_07_14_15_47_16_76


     เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ได้มีการเปิดตัวระบบปฏิบัติการ Endless OS ในประเทศไทย เป็นการนำเสนอทางเลือกใหม่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ให้กับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ โดย Endless OS เป็นหนึ่งในโครงการที่เป็นระบบปฏิบัติการฟรี ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานในสภาพอินเทอร์เน็ตที่มีราคาแพง หรือมีข้อจำกัดในการใช้งานมักมีอยู่ในตลาดเกิดใหม่ที่ยังไม่สามารถเข้าถึง broadband ที่เหมาะสมได้ ซอฟต์แวร์นี้จึงสร้างขึ้น เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และเนื้อหาด้านการศึกษาโดยจะมี หรือไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็ได้ ด้วยระบบการใช้งานของ Endless คล้ายคลึงกับแอพพลิเคชันทั่วไปที่ทำให้ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่าย แม้จะไม่เคยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มาก่อนก็ตาม นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาที่พร้อมใช้งานเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และเป็นแอพพลิเคชันฟรีกว่า 100 รายการ โดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต โครงการนี้จึงเป็นสิ่งใหม่ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถดาวน์โหลดฟรี และเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ https://endlessos.com/th/ โดยติดตั้งและใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์ทุกรุ่น

Capture_2017_07_14_15_47_35_395

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back