News & Events

Back

ปุ่มสีรุ้งใน Facebook คืออะไร

21-06-2017 First Section / ไอที อินเทอร์เน็ต -

ปุ่มสีรุ้งใน Facebook คืออะไร

ช่วงนี้หลายคนคงได้เห็นปุ่มแสดงอารมณ์ที่เพิ่มมาใหม่นอกเหนือจากปุ่ม Like ปุ่มเสียใจหรือปุ่มโกรธ ฯลฯ ใน Facebook นั่นคือปุ่มสายรุ้ง ที่มาที่ไปของปุ่มสายรุ้งนี้มาจากแสดงการยอมรับต่อกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศหรือกลุ่ม LGBTQ และเป็นการฉลองที่ทั้ง 50 รัฐของอเมริกายอมรับให้มีการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ โดยผู้ที่ต้องการอยากจะได้ปุ่ม สีรุ้งนั้นเพียงแค่ไปกด Like เพจ  LGBTQ@Facebook ก็สามารถรับปุ่มสีรุ้งไปใช้งานได้ทันที           

คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย :
บริการจดทะเบียน SSL,บริการจดโดเมนและ Colocation,
บริการที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต,บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต,
ระบบประชุมทางไกลผ่านเว็บ,ให้คำปรึกษาและวางระบบ CA
คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ : 
CA solution provider,SSL certificate registration,certification authority solution provider,
domain name registration & colocation,internet connection service,
internet related services,web conferencing solution,Certificate Authority (CA) Total Solution
-------------------------------------
AR GROUP : ผู้ให้บริการความรู้

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back