News & Events

Back

แคนาดาทุ่มเม็ดเงินหลายพันล้านให้กับโครงการ ‘CanCode’

20-06-2017 IT news -

แคนาดาทุ่มเม็ดเงินหลายพันล้านให้กับโครงการ ‘CanCode’

ปัจจุบันเด็ก ๆ ยุคนี้กำลังให้ความสนใจกับ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์และแอพพลิเคชั่นกันเป็นจำนวนมาก โดยเด็ก ๆ ใช้สิ่งเหล่านี้ในการเรียนรู้ ติดต่อสื่อสาร และผ่อนคลายจากเรียนในแต่ละวัน นี่จึงเป็นเหตุผลที่สำคัญที่แคนาดาแน่ใจว่า เด็ก ๆ ไม่ควรเรียนรู้จากอุปกรณ์เสริมเหล่านี้เท่านั้น แต่พวกเขาสามารถเรียนรู้ได้มากกว่านั้นจากซอฟต์แวร์ และประสบการณ์การต่างๆ โดยเริ่มเรียนรู้จากการเขียน Code นั้นจะมีคุณค่ามากกว่าการเริ่มต้นเรียนรู้จากการเข้าใจซอฟต์แวร์

                Navdeep Bains รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจ กล่าวว่า “การสอนเด็ก ๆ เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะสามารถทำให้เด็ก ๆ ทำงานเป็นทีมและสามารถทำให้แก้ปัญหาได้ด้วยวิธีที่สร้างสรรค์ นี่จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่พวกเขาจะกลายเป็นนักประดิษฐ์และผู้ประกอบการที่แคนาดาต้องการได้  โดยรัฐบาลแคนาดา จะทุ่มเงินกว่า 38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราวๆ 1,290 ล้านบาทไทย) ให้กับโครงการด้านการศึกษาใหม่ที่เรียกว่า “CanCode” ซึ่งรัฐบาลแคนาดาก็หวังว่า ในอีก 2 ปีข้างหน้า จะช่วยให้เด็ก ๆ กว่าครึ่งล้านคนเข้าร่วมในชั้นเรียนที่มีการสอนเกี่ยวกับ การเขียนโค๊ดคอมพิวเตอร์ และทักษะดิจิตอลอื่น ๆ ฉะนั้นนี่ไม่ใช่โครงการที่มุ่งเป้าหมายแค่เด็กโตเพียงอย่างเดียว แต่เกณฑ์ของ CanCode ระบุว่า แม้แต่โรงเรียนอนุบาลก็สามารถมาเข้าร่วมโครงการนี้ได้ ฉะนั้นในอนาคตเราอาจได้เห็น นักประดิษฐ์ นักพัฒนา และผู้ประกอบการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่มีอายุน้อย และมีความสามารถหลายๆด้าน จากโครงการ CanCode นี้ของประเทศแคนาดาก็ได้

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back