News & Events

Back

Windows 10 กับฟังก์ชันการรักษาความปลอดภัยด้วยลายนิ้วมือ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เร็ว ๆ นี้

19-06-2017 First Section / สังคม โพสทูเดย์

Windows 10 กับฟังก์ชันการรักษาความปลอดภัยด้วยลายนิ้วมือ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เร็ว ๆ นี้

Microsoft จะเสนอทางเลือกใหม่ในการรักษาความปลอดภัยให้แก่อุปกรณ์ PC ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10 ในเร็ว ๆนี้ นั่นคือแป้นพิมพ์พร้อมเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือที่ซ่อนอยู่ภายในคีย์บอร์ด ที่เรียกว่า Fingerprint Cards ใน Microsoft Modern Keyboard ราคา $ 129.99 (ประมาณ 4,000 บาท) อุปกรณ์เสริมนี้จะสนับสนุนทั้งแบบใช้สายและไร้สาย ซึ่งอาจช่วยให้ในอนาคตผู้ใช้ Windows 10ไม่จำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน ในการเข้าใช้หน้า User ของ Windows หรือแม้กระทั่งการยืนยันการซื้อออนไลน์บน PC ฟังก์ชันนนี้ก็จะช่วยใช้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย : 
การวิจัยรายอุตสาหกรรม,วิจัยตลาดวิจัยอุตสาหกรรม,การศึกษาวิจัยตลาด,การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าการสำรวจผู้ประกอบการ SMEs,บริการศึกษาวิจัยตลาด,บริการศึกษาวิจัยธุรกิจการมีส่วนร่วมของพนักงาน,ภาพลักษณ์องค์กร,ภาพลักษณ์ตราสินค้า,การวางตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ 
คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ : 
SME survey, industrial researchIndustrial Research & SME Survey, Employee Engagement
Corporate ImageBrand ImageProduct Positioning
-------------------------------------
AR GROUP : ผู้ให้บริการความรู้

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back