News & Events

Back

งาน Part-Time เก็บข้อมูลบริเวณสนามบินพูดภาษาจีนหรือเกาหลีได้ รายได้ดี

05-05-2017 การตลาด/สังคม -

งาน Part-Time เก็บข้อมูลบริเวณสนามบินพูดภาษาจีนหรือเกาหลีได้ รายได้ดี

รายละเอียดการรับสมัคร พนักงานเก็บข้อมูลภาคสนาม (โครงการในสนามบิน)

1.สามารถพูดสื่อสาร อ่าน ภาษาอังกฤษ / จีน / เกาหลี ได้

2.มีมนุษยสัมพันธ์ดี กล้าพบปะพูดคุยกับคนแปลกหน้าได้

3.มีความรับผิดชอบ

4.ทำงานได้ทุกวันเป็นเวลา 1-2 สัปดาห์ ต่อครั้งและทำได้ตั้งแต่เช้าถึงค่ำ ตามแต่ลักษณะงาน

5.สามารถเดินทางไปทำงานที่สนามบินได้ (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ หาดใหญ่ ภูเก็ต เชียงราย เชียงใหม่)

6.รับสมัครทั้งคนที่อยู่ในพื้นที่ กทม.และพื้นที่ ในจังหวัดสงขลา ภูเก็ต เชียงราย เชียงใหม่

7.ค่าตอบแทนเป็นรายชุด 150-500บาท

8.เริ่มโครงการเดือน พ.ค. เก็บงาน 2 สัปดาห์ และเดือน มิ.ย.เก็บงาน 2 สัปดาห์


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
Tel : 0-2439-4600 ext. 1241
Fax : 0-2439-4616-7

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back