News & Events

Back

Apple เข้าร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรขององค์กรวิจัยสมองกล (AI)

01-02-2017 ประชาชื่น/วิทยาการ-ไอที -

Apple เข้าร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรขององค์กรวิจัยสมองกล (AI)

   Apple เข้าร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรขององค์กรไม่แสวงหากำไรที่วิจัยสมองกล (AI) โดยสมาชิกที่ก่อตั้งองค์กรประกอบไปด้วย บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Facebook, Google, Microsoft, Amazon ซึ่งการเข้าไปร่วมเป็นพันธมิตรของ Apple ในครั้งนี้จะส่งผลให้การวิจัยรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วขึ้นอีกด้วย เป้าหมายหลักขององค์กรนี้คือ มุ่งวิจัยระบบสมองกลเข้ามาช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตคนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อทางองค์กรได้ผลวิจัยออกมาแล้ว ก็จะมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยบางส่วนออกมาสู่สาธารณะชน เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดโดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งเมื่อเดือนธันวาคม 2016 มีการปล่อยผลงานวิจัยชิ้นแรกออกมาสู่สาธารณะชนแล้ว

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back