News & Events

Back

AR Research ให้บริการวิจัยด้านการตลาดอย่างครอบคลุม

10-04-2019 การตลาด/สังคม -

AR Research ให้บริการวิจัยด้านการตลาดอย่างครอบคลุม

 

คุณกำลังมองหาผู้ช่วยด้านการตลาดให้กับธุรกิจอยู่หรือไม่?

AR RESEARCH

 

มอบบริการที่ครอบคลุมด้าน การวิจัยตลาด (Market Research)

เราคาดหวังว่าบริการของเราจะช่วยพัฒนาองค์กรได้อย่างดีที่สุด

ไม่ว่าจะเป็น ออฟไลน์ หรือ ออนไลน์ ก็ตาม

 

 

 

วิเคราะห์การตลาด (Marketing Analysis)

 

 

 

 

            AR Research ให้บริการด้านการวิเคราะห์ตลาด เพื่อให้ธุรกิจวิเคราะห์ลูกค้า วิเคราะห์คู่แข่ง วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง วิเคราะห์คู่ค้า และวิเคราะห์สภาพแวดล้อม หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัว อาทิเช่น เทคโนโลยี เงื่อนไขในการทำธุรกิจ และกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งเราก็มีบริการแยกออกมาให้ลูกค้าเลือกได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ได้แก่

 

 • ขนาดของตลาด (Market Size) และส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share)
 • การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation)
 • กลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ (Brand Index)
 • การเปรียบเทียบแบรนด์ (Brand Comparison)

 

 

 

 

วิจัยผลิตภัณฑ์ (Product Research)

 

 

 

          เมื่อเราทำการวิเคราะห์ตลาด เราก็ต้องมีการวิจัยผลิตภัณฑ์ เพราะผลิตภัณฑ์เป็นสินค้า หรือบริการของธุรกิจที่จะต้องนำมาเสนอกับตลาด ดังนั้นธุรกิจจะต้องมองไปที่ตัวสินค้าด้วย ว่าสินค้าและบริการของคุณนั้นมีประสิทธิภาพมากพอให้ผู้คนจดจำหรือไม่ ซึ่งการดำเนินการวิจัยผลิตภัณฑ์ก็จะมีแยกย่อยไปอีกเช่นกัน ได้แก่

 • ทดสอบผลิตภัณฑ์ (Product Test)
 • ศึกษาทัศนคติและการใช้งานของลูกค้า (Attitude & Usage Study)
 • คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับจากแบรนด์ (Value Proposition)
 • วิเคราะห์ ERRC

 

 

 

การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (Customer Experience)

 

 

 

 

           เมื่อคุณนำสินค้า หรือบริการสู่ตลาด คุณคิดว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้อย่างไร? นี่เป็นสิ่งที่หลาย ๆ ธุรกิจให้ความสำคัญ เพราะประสบการณ์ของลูกค้าจะเป็นตัวสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์ได้ จากลูกค้าใหม่ สู่ลูกค้าเก่าอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย

 • แผนที่เส้นทางการซื้อสินค้า หรือพฤติกรรมของลูกค้า (Mapping customer journey)
 • การวิเคราะห์จุดที่จะติดต่อกับลูกค้า (Touchpoint Analysis)
 • การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า (Customer Satisfaction)
 • ตัวชี้วัดความพึงพอใจของลูกค้า (Net Promoter Score)

 

 การวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Research)

 

 

 

 

           ในเมื่อ Social Media กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีอิทธิพลต่อการทำการตลาด ดังนั้นนักการตลาดไม่ควรละทิ้งที่จะเรียนรู้พฤติกรรม และความรู้สึกของลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์

 • การวิเคราะห์ความรู้สึก (Sentiment Analysis)
 • เก็บสถิติการมีส่วนร่วม (Engagement Stats)
 • วัดประสิทธิภาพของเนื้อหา (Performing content)

 

 

 

การสำรวจ (Survey)

 

 

 

           การเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถทำได้หลายวิธี ไม่ใช่แค่การทำแบบสอบถามบนกระดาษเท่านั้น แต่ยังมีวิธีการสำรวจอื่น ๆ ที่จะทำให้เรามีข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์และนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ได้ ประกอบด้วย

 • สำรวจออนไลน์ (Online Survey)
 • สัมภาษณ์ตัวต่อตัว (Face-to-Face Survey)
 • สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Telephone Survey)
 • การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group)
   

          นอกจากบริการที่กล่าวไปข้างต้น เออาร์ รีเสิร์ช ยังมีบริการอื่น ๆ อีกเพียบที่จะช่วยทำให้ธุรกิจของคุณอยู่เหนือคู่แข่ง ดังนั้นอย่ารอช้า รับคำปรึกษาได้เลยที่นี่

 

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back