News & Events

Back

ARSOFT ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการฝึกอบรมและสรรหาบุคลากร

19-09-2018 IT news -

ARSOFT ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการฝึกอบรมและสรรหาบุคลากร

 เออาร์ซอฟต์  หนึ่งในผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันของไทย เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการฝึกอบรมและสรรหาบุคลากร เพื่อเฟ้นหาชาวไอทีร่วมทำงานกับบริษัท ARIT โดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบการสัมภาษณ์งานจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการจบการศึกษาในสายงานที่เกี่ยวข้อง การทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐาน การเข้าร่วมฝึกอบรม เป็นต้น

            การเข้าร่วมในโครงการดังกล่าวของ ARSoft นอกจากต้องการค้นหาบุคคลที่มีความสามารถเฉพาะด้านในแต่ละตำแหน่งงานแล้ว ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลด้วย เนื่องจากโครงการฝึกอบรมและสรรหาบุคลากร เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะบริษัทจะได้เห็นผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ ส่วนผู้เข้าร่วมโครงการก็จะได้ความรู้ และประสบการณ์กลับไปจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาให้ความรู้และคำแนะนำอย่างตรงไปตรงมา

            หากคุณเป็นหนึ่งคนที่กำลังต้องการหาประสบการณ์ เพิ่มพูนความรู้ หางานใหม่ หรือเป็นนิสิต นักศึกษาจบใหม่ในสายงานที่เกี่ยวข้อง สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและสรรหาบุคลากร (Recruitment & Training Process for IT Leading Companies) สำหรับหลักสูตร Front-End Developer และ .Net Developer ได้ โดยหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรมีกำหนดเริ่มอบรมในวันที่ 25 กันยายน 2561 ซึ่งในแต่ละหลักสูตรจะจำกัดผู้ร่วมอบรม เพื่อให้ผู้วิทยากรสามารถเข้าถึงผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนได้อย่างทั่วถึง หลังจากการอบรมเสร็จสิ้น ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทจะติดต่อไปยังผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าสัมภาษณ์ในตำแหน่งงานที่บริษัทต้องการ

            ทั้งนี้ ARSoft หวังอย่างยิ่งว่า จะได้ร่วมงานกับผู้เข้าร่วมอบรมที่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข และสามารถผ่านการทดสอบเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในบุคลากรของบริษัท เพื่อช่วยกันพัฒนาบริษัทให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

 

คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย : 
ระบบโรงแรมระบบจัดการโรงแรมระบบจัดการห้องพักจัดการโรงแรมระบบติดตามการขายระบบบริหารการบริการระบบติดตามการบริการ
คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ :
Booking HotelHotel Front OfficeHotel system manager Hotel booking system  

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back