News & Events

Back

อย่ารอช้า ร่วมฝึกอบรมและร่วมงานกับบริษัทไอทีชั้นนำกับ 5 หลักสูตร

09-08-2018 บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฎ -

อย่ารอช้า ร่วมฝึกอบรมและร่วมงานกับบริษัทไอทีชั้นนำกับ 5 หลักสูตร

            ผ่านไปแล้วกับการฝึกอบรม 3 หลักสูตรจาก 8 หลักสูตร ในโครงการฝึกอบรมและสรรหาบุคคลกร เพื่อร่วมงานกับบริษัทไอทีชั้นนำ ซึ่งได้แก่หลักสูตร Network Engineer, หลักสูตร Security Engineer และหลักสูตร Java Developer ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม ถึงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากทั้งบุคคลทั่วไป และผู้ทำงานในสายงานด้านไอที เนื่องจากเป็นโครงการที่ให้ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะช่วยผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าทั้งด้านความรู้และด้านสายงานของตนเอง

หลักสูตร Network Engineer เมื่อวันที่ 11-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

หลักสูตร Security Engineer เมื่อวันที่ 21-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

            ดังนั้นบริษัท เออาร์ไอที จำกัด จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสายงานไอทีเปิดอบรมใน 8 หลักสูตรด้วยกัน ซึ่งตอนนี้โครงการของเราก็ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าวจะทำให้ผู้เข้าร่วมได้รับประโยชน์กลับไปไม่มากก็น้อย

 

หลักสูตร Java Developer เมื่อวันที่ 4-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สำหรับใครที่ทำงานทางด้านสายไอที หรือบุคคลทั่วไปที่อยากจะพัฒนาความรู้ ทักษะและศักยภาพของตนเองให้เท่าทันกับเทคโนโลยีสามารถเข้าร่วมในหลักสูตรอื่น ๆ อีก 5 หลักสูตร ได้แก่

  • หลักสูตร iOS Developer ในวันที่ 18-22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
  • หลักสูตร Android Developer ในวันที่ 29-31 สิงหาคม และวันที่ 1-2 กันยายน พ.ศ. 2561
  • หลักสูตร Front-End Developer ในวันที่ 29-31 สิงหาคม และวันที่ 1-2 กันยายน พ.ศ. 2561
  • หลักสูตร .Net Developer ในวันที่ 1-5 กันยายน พ.ศ. 2561
  • หลักสูตร System Analyst ในวันที่ 8-9 กันยายน และวันที่15-16 กันยายน พ.ศ. 2561

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม มีดังต่อไปนี้

  • เป็นบุคคลที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีอายุไม่เกิน 30 ปี
  • ต้องเป็นบุคคลที่ผ่านการทดสอบชุดคัดกรองความรู้พื้นฐานผู้สมัคร โดยมีคะแนนสอบเกินร้อยละ 60
  • สามารถเข้าร่วม Workshop และทำ Project ตามวันและเวลาที่ระบุไว้
  • ยอมรับและยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ
  • ชำระเงินค่ามัดจำ เพื่อเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท ทั้งนี้เงินมัดจำดังกล่าวผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับเงินค่ามัดจำคืนหลังจากสิ้นสุดการอบรมภายใน 1 เดือน

          อย่ามัวรอช้า!! โอกาสพัฒนาความรู้และศักยภาพรอคุณอยู่ มาร่วมเป็นหนึ่งในการอบรมและร่วมเป็นหนึ่งในบุคคลกรของบริษัทไอทีชั้นนำกับโครงการฝึกอบรมและสรรหาบุคคลกร เพื่อร่วมงานกับบริษัทไอทีชั้นนำ (Recruitment & Training Process for IT Leading Companies)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

1. กรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซต์โครงการ : www.arit.co.th/it-requirement

2. E-Mail : it-recruitment@outlook.com

3. โทร. 02-6826350 ต่อ 511-513 / โทรสาร 02-682-6355

4. Facebook : www.facebook.com/IT-Recruitment-220186398757818/

5. Line@ : @jwt2291b

 

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back