News & Events

Back

แอปพลิเคชันมือถือที่เราใช้งานมากที่สุด ใช้งานนาน ๆ อาจสร้างความทุกข์

12-07-2018 First Section / ไอที อินเทอร์เน็ต -

แอปพลิเคชันมือถือที่เราใช้งานมากที่สุด ใช้งานนาน ๆ อาจสร้างความทุกข์

            ในปัจจุบันมีแอปพลิเคชันมากมายที่สามารถสร้างความสุข ความบันเทิงและสามารถดูแลสุขภาพได้ดีมากยิ่งขึ้น แต่คุณเคยใช้แอปพลิเคชันหรือใช้เวลาจำนวนมากบนออนไลน์แล้วทำให้คุณรู้สึกหดหู่, โกรธหรือวิตกกังวลหรือไม่

            การใช้เวลาไปกับเทคโนโลยีมากมายอาจสร้างทั้งผลบวกและผลลบต่อตัวเรา โดยเฉพาะกับแอปพลิเคชัน ผู้ใช้ไม่ควรให้เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นตัวนำทางเราตลอดไป เพราะเราต้องใช้ชีวิตอยู่บนโลกความเป็นจริงที่แอปพลิเคชันสามารถช่วยเราได้บ้างในบางเรื่องเท่านั้น การสำรวจของ Center for Humane Technology กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้จำนวน 200,000 รายในอังกฤษ โดยสอบถามกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้ว่า ‘พวกเขาคิดว่าแอปพลิเคชันใดที่พวกเขาคิดว่าเป็นประโยชน์มากที่สุด’

            โดยบรรดากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า แอปพลิเคชันที่ให้ความสุขมากที่สุดได้แก่

  • แอปพลิเคชันเกี่ยวกับสุขภาพและออกกำลังกาย
  • แอปพลิเคชันให้ความบันเทิง
  • แอปพลิเคชันหนังสือเสียง (Audiobooks)และพอดคาสต์ (Podcasts)
  • แอปพลิเคชันตรวจสอบสภาพอากาศ

 

          ในทางกลับกันแอปพลิเคชันประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์, เกมปริศนา, ข่าวสาร กลับทำให้ในกลุ่มผู้ใช้ไม่มีความสุข โดยเควิน โฮเลช ผู้ออกแบบแอปพลิเคชัน Moment กล่าวว่า “ระยะเวลาที่เราใช้บนแพลตฟอร์มเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้รู้ว่าเรารู้สึกดีหรือไม่กับแอปพลิเคชันเหล่านั้น เพราะแต่ละแอปพลิเคชันมีจุดทำลายความสุขของผู้ใช้”

ตัวอย่าง : ผลการสำรวจเกี่ยวกับความรู้สึกการใช้แอปฯ โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ไปจำนวน 3 แอปพลิเคชันพบว่า

  • กลุ่มตัวอย่างรู้สึกมีความสุข เมื่อใช้เวลา 22 นาทีต่อวันบน Facebook แต่เมื่อใช้เวลามากกว่า 59 นาทีพวกเขาจะรู้สึกไม่มีความสุขหรือวิตกกังวลได้
  • กลุ่มตัวอย่างรู้สึกมีความสุข เมื่อใช้เวลา 12 นาทีต่อวันบน Candy Crush หากใช้เวลามากกว่า 47 นาทีพวกเขาจะรู้สึกไม่มีความสุขและรู้สึกโกรธ
  • กลุ่มตัวอย่างรู้สึกมีความสุข เมื่อใช้เวลา 26 นาทีต่อวันบน Instagram แต่เมื่อใช้เวลามากกว่า 54 นาทีพวกเขาจะรู้สึกไม่สนุกและไม่มีความสุขในการใช้งาน

          ดังนั้นการใช้งานแอปพลิเคชันต่าง ๆ ต้องมีการควบคุมเวลาในการใช้งานด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงความเครียดหรือความวิตกกังวลที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยในขณะนี้แอปพลิเคชันและระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์ให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าเวลาในการใช้งานแอปพลิเคชันแล้ว เพื่อให้คุณได้พักผ่อนร่างกายและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่าง ๆ

อ้างอิง : www.weforum.org

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back