News & Events

Back

จ๊อบส์ ดีบี เผยแนวโน้มการจ้างงานและความท้าทายในการสรรหาบุคลากรปี 2561

11-07-2018 การตลาด/สังคม -

จ๊อบส์ ดีบี เผยแนวโน้มการจ้างงานและความท้าทายในการสรรหาบุคลากรปี 2561

            การหางานในปัจจุบันได้สร้างความกังวลอย่างมากให้กับผู้หางานมือใหม่ เนื่องจากบางคนไม่มีประสบการณ์และไม่ทราบวิธีทางในการสมัครงานมาก่อน บวกกับตลาดในปัจจุบันมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง

            เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เว็บไซต์แหล่งหางานคุณภาพและสมัครงานบริษัทออนไลน์ได้เปิดเผยถึงภาพรวมการสรรหาว่าจ้างบุคลากรในประเทศไทย โดยการสำรวจในครั้งนี้ครอบคลุมทั้งผู้หางานและผู้ประกอบธุรกิจกว่า 20 ธุรกิจในประเทศไทย

            ผลสำรวจของจ๊อบส์ ดีบี พบว่าแนวโน้มผลสำรวจฝั่งนายจ้างยังเป็นบวก เพราะพวกเขายังคงมองหาพนักงานคุณภาพที่มีทักษะสูง พร้อมขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของตลาดงานในระดับภูมิภาค ส่วนฝั่งผู้หางานนั้น หลาย ๆ คนยังคงมีความกังวลต่อสถานการณ์ในการจ้างงาน เนื่องจากผู้หางานส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทำงานและทักษะในการทำงานที่ไม่มากพอที่จะทำงานได้อย่างหลากหลาย โดยในขณะนี้เทคโนโลยีและภาษาที่จะใช้ในการทำงานถือเป็นอุปสรรคที่สำคัญของผู้หางาน

            นายจุลเดช มัชฉิมานนท์ ผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้าองค์กร บริษัท จัดหางาน จ็อบส์ ดีบี (ประเทศไทย จำกัด) กล่าวว่า

           “จากผลสำรวจภาพรวมของตลาดงานจากตัวแทนผู้ประกอบการ พบว่า 50% ของผู้ประกอบการคาดว่ามีแนวโน้มการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น เหตุผลมาจากการขยายธุรกิจในปัจจุบัน ส่วน 25% จะจ้างเฉพาะตำแหน่งที่จำเป็นเท่านั้น นอกจากนี้ช่วงเวลาที่มีการจ้างงานมากที่สุดคือ เดือนมกราคมและเดือนมิถุนายน”

สรุปผลสำรวจการสรรหาว่าจ้างบุคลากรโดยรวม

5 อันดับธุรกิจที่เติบโตสูงสุด ได้แก่

  • ธุรกิจโฆษณา การตลาดและประชาสัมพันธ์
  • ธุรกิจวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมเครื่องกล
  • ธุรกิจไอที
  • ธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

5 อาชีพเฉพาะด้านที่มีความต้องการสูง ได้แก่

  • พนักงานขายและพัฒนาธุรกิจ
  • วิศวกร
  • งานบุคคลและงานธุรการ
  • เจ้าหน้าที่ไอที
  • พนักงานการตลาดและประชาสัมพันธ์

           ผลสำรวจของ จ๊อบส์ ดีบีเป็นประโยชน์กับทั้งผู้หางานและผู้ประกอบการอย่างยิ่ง ทำให้ได้เห็นถึงแนวโน้มและการแข่งขันในตลาดงานที่กำลังเติบโตอยู่ในปัจจุบัน แม้ว่าจะมีอาชีพหรือตำแหน่งงานใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่ความท้าทายในการทำงานยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้หางานเองไม่มั่นใจ เพราะคิดว่าตนเองยังขาดทักษะหลาย ๆ ด้าน รวมถึงประสบการณ์ ทั้งการแข่งขันในสายงานของตน, ทักษะด้านภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีและทักษะด้านอารมณ์ที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของแต่ละองค์กร ดังนั้นผู้หางานจึงต้องมีความพยายามในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ส่วนผู้ประกอบการก็ต้องสนับสนุนการทำงานเพื่อรักษาพนักงานและพัฒนาพนักงานในองค์กร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

อ้างอิง : จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย)

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back