คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

Data Analytics คืออะไรสำหรับธุรกิจ

Data Analytics คืออะไรสำหรับธุรกิจ

19-12-2019

        หากคุณมีข้อมูลอยู่หนึ่งกลุ่ม คุณจะเลือกวางข้อมูลนั้นไว้เฉย หรือหยิบมันขึ้นมาทำให้มันเกิดประโยชน์มากกว่าเดิม?

        ในโลกของธุรกิจ ไม่มีใครยอมปล่อยข้อมูลไว้เฉย ๆ อย่างแน่นอน โดยเฉพาะข้อมูลที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้ พวกเขามักนำข้อมูลที่มีอยู่เข้าสู่กระบวนการหนึ่ง ที่เราเรียกกันว่า “การวิเคราะห์ข้อมูล หรือ Data Analytics” คือกระบวนการของการตรวจสอบชุดข้อมูล เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลที่มี

        Data Analytics เป็นเทคนิควิเคราะห์ข้อมูลที่ช่วยให้คุณสามารถนำข้อมูลดิบ และค้นหารูปแบบ เพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์ออกมา ซึ่งในยุคดิจิทัลนี้ Data Analytics จำนวนมากใช้ระบบและซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ ที่มีอัลกอริทึม, ระบบอัตโนมัติ และความสามารถอื่น ๆ ที่มีความชาญฉลาด

        นักวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิค Data Analytics ในการวิจัย ส่วนนักธุรกิจจะใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ เนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลช่วยให้บริษัทเข้าใจลูกค้าของพวกเขามากขึ้น รวมถึงสามารถประเมินแคมเปญโฆษณาของพวกเขา เพื่อนำไปปรับแต่งเนื้อหา สร้างกลยุทธ์ใหม่ ๆ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ สุดท้ายแล้วธุรกิจสามารถใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจและปรับปรุงผลประกอบการของพวกเขา

        สำหรับข้อมูลที่ใช้ Data Analytics ในธุรกิจอาจรวมถึงข้อมูลอย่างพวกประวัติ หรือข้อมูลใหม่ ๆ ที่รวบรวมไว้สำหรับการริเริ่มทำบางอย่าง ซึ่งสามารถรวบรวมได้โดยตรงจากลูกค้าและผู้เข้าชมเว็บไซต์ หรือจะซื้อข้อมูลจากธุรกิจอื่น ๆ โดยข้อมูลที่ธุรกิจจัดเก็บโดยตรงเราเรียกว่า First-Party Data ส่วนข้อมูลที่ได้จากองค์กรอื่นเราเรียกว่า Second-Party Data หรือข้อมูลที่ได้มาจากบริษัทที่รวบรวมข้อมูล เพื่อขายให้นำไปใช้เป็นข้อมูลในการทำการตลาด และถ้าหากเป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลทางอ้อม หรือรวบรวมมาจากแหล่งอื่น ๆ เพื่อขายให้คนซื้อสื่อโฆษณานำไปทำการซื้อโฆษณาต่อไป เราเรียกว่า Third-Party Data ข้อมูลที่บริษัทใช้อาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลประชากร ความสนใจ พฤติกรรมและอื่น ๆ

    

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back