คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

รอบรู้เรื่องอินเทอร์เน็ต : 5G คืออะไร? ทำไมเป็นที่ต้องการทั่วโลก

รอบรู้เรื่องอินเทอร์เน็ต : 5G คืออะไร? ทำไมเป็นที่ต้องการทั่วโลก

24-04-2019

เตรียมตัวเปลี่ยนจาก 4G ไปสู่ยุคที่สามารถรองปริมาณการใช้งานและรับส่งข้อมูลจำนวนมหาศาล

5G

เทคโนโลยีใหม่ ยกระดับ การสื่อสารและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้ดียิ่งขึ้น

 

 

 

 

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาประเทศเกาหลีใต้เปิดให้บริการ 5G เรียบร้อยแล้ว

ตัดหน้าสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะปล่อย 5G เร็ว ๆ นี้

และยังมีญี่ปุ่นที่มีแผนจะเปิดตัวบริการเหมือนกัน

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่สำคัญของ 5G

ที่ใคร ๆ ก็อยากจับจอง

 

 

#5G จะเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร

หมายความว่า การรับส่งข้อมูลจะเสถียรมากขึ้น

(Ultra-Reliable and Low Latency Communications (uRLLC))

เท่ากับว่า 5G จะมีความล่าช้าในการรับส่งข้อมูลต่ำกว่า 4G โดยอยู่ที่ 0.001 วินาที

 

 

เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่มีความล่าช้าต่ำ

ทำให้การรับส่งข้อมูลเป็นแบบ Real Time มากขึ้น

ดังนั้นผู้พัฒนาจึงต้องการเทคโนโลยี 5G เป็นอย่างมาก

เพื่อนำไปใช้และพัฒนากับระบบที่ต้องมีความแม่นยำสูง อาทิเช่น

ระบบสาธารณูปโภค, ระบบแพทย์และสาธารณสุข และระบบยานพาหนะ

 

 

 

 

#การส่งข้อมูลรวดเร็วยิ่งกว่าเดิม

5G เป็นเทคโนโลยีส่งข้อมูลความเร็วสูง

(Enhanced Mobile Broadband (eMBB))

ที่จะมีความเร็วกว่า 4G ถึง 10 เท่า

โดยเทคโนโลยีที่พัฒนา 5G ในด้าน eMBB คือ Gigabit LTE

เป็นความเร็วในการดาวน์โหลดและอัพโหลดสูงกว่า 4G

เหมาะกับกิจกรรมออนไลน์ที่ต้องใช้แบนด์วิดท์จำนวนมาก

 

 

 

 

 

#การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น

(Massive Machine Type Communications (mMTC))

ในปัจจุบันมีการเชื่อมต่อที่หลากหลายมากขึ้น ดังนั้นเทคโนโลยี 5G จะช่วยเสริมสร้าง

การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ แบบวงกว้าง

เนื่องจากเทคโนโลยี 5G สามารถรองรับการเชื่อมต่อ

ได้มากถึง 2 แสน – 1 ล้านเครื่อง/ตารางกิโลเมตร

 

 

ด้วยองค์ประกอบที่สำคัญของเทคโนโลยี 5G ทำให้หน่วยงานของประเทศไทย

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้มีเทคโนโลยีเกิดขึ้นในประเทศไทย ภายในปี 2563

ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดเตรียมคลื่นความถี่ ก่อนที่จะเปิดประมูลคลื่นกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต  

 

 

 

เหตุผลที่ทำให้เกิดการผลักดันเทคโนโลยี 5G สู่ประเทศไทย

 

 

       เนื่องจากปริมาณการใช้งานและการรับส่งข้อมูลมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยคาดการณ์ว่าจะเพิ่มมากกว่ายุคเทคโนโลยี 4G มากถึง 100 เท่า ดังนั้นเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้องจัดสรรคลื่นความถี่มารองรับเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย 

       นอกจากนี้ การแข่งขันทางธุรกิจมีเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน และสภาพแวดล้อมในการทำมาค้าขายกำลังจะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเทคโนโลยี 5G อาจทำให้เกิดธุรกิจใหม่ ๆ เหมือนกับเทคโนโลยี 3G และ 4G ก็ได้ ดังนั้นหากประเทศไทยไม่ตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงและไม่ปรับมาใช้เทคโนโลยี 5G อาจทำให้เราตามประเทศอื่นไม่ทัน ซึ่งจะทำให้ประเทศของเราเสียโอกาสและขีดความสามารถในการทำธุรกิจ เพื่อแข่งขันกับนานาประเทศ

 

 

 

 

 

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back