คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

คุณรู้จักระบบติดตามการขาย (Sales Tracking System) ดีหรือไม่?

คุณรู้จักระบบติดตามการขาย (Sales Tracking System) ดีหรือไม่?

18-04-2019

ยกระดับธุรกิจด้วยระบบติดตามการขาย Sales Tracking System เพื่อจัดการการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ทำไมต้องใช้ระบบติดตามการขาย

 

            ระบบติดตามการขาย หรือ Sales Tracking System เป็นระบบเล็ก ๆ แต่สำคัญสำหรับธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เพราะระบบจะช่วยบันทึกกิจกรรมการขาย และให้ข้อมูลที่มีประโยชน์กับเจ้าของธุรกิจ โดยสามารถทำได้ด้วยตนเองผ่านการป้อนข้อมูล

 

            โดยระบบติดตามการขายมีฟีเจอร์มากมายที่ครอบคลุมการทำธุรกิจ ตั้งแต่กิจกรรมในปฏิทินที่กำลังจากเกิดขึ้นจนไปถึงการสร้างใบเสนอราคา และกิจกรรมการขายอื่น ๆ ได้ ซึ่งความสามารถของระบบยังให้คุณได้มากกว่าการติดตามการขายที่กำลังเกิดขึ้น เพราะคุณสามารถติดตามการขายที่กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการได้อีกด้วย

 

            นอกจากนี้หากพนักงานขายของคุณต้องออกไปพบลูกค้า หรือมีกิจกรรมการขายนอกสถานที่ คุณสามารถใช้ระบบติดตามการขาย เพื่อติดตามและตรวจสอบการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนตัวพนักงานก็สามารถทำรายการขายได้สะดวกและรวดเร็ว

 

 

 

 

ระบบติดตามการขายทำให้คุณติดตามการซื้อของลูกค้าได้

 

            การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและทุกคำสั่งที่ถูกประมวลผลตั้งแต่ต้นจนจบ เป็นกระบวนการดึงข้อมูลมาใช้ในธุรกิจอย่างเป็นประโยชน์ เนื่องจากระบบติดตามการขายช่วยให้คุณสามารถใช้และจัดการข้อมูลให้เป็นรายงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจได้

 

 

ระบบติดตามการขายจะช่วยธุรกิจได้อย่างไร

 

            บริษัทจำนวนมากได้หันมาใช้ระบบติดตามการขายอัตโนมัติ แทนการทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งทำให้ลดข้อผิดพลาดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติ และการใช้ระบบติดตามการขายที่มีประสิทธิภาพ จะทำให้คุณเข้าใจธุรกิจของคุณได้ดียิ่งขึ้น โดยคุณสามารถดูมุมมองต่าง ๆ ผ่านระบบว่าเกิดอะไรขึ้นได้ตลอดเวลาอีกด้วย

            การใช้ระบบติดตามการขายจะทำให้คุณเจาะลึกไปที่ข้อมูลเฉพาะที่ต้องการ ซึ่งช่วยให้คุณพัฒนาสิ่งที่สำคัญ ๆ อย่างจัดการการเติบโตและความสัมพันธ์กับลูกค้า ช่วยให้ธุรกิจของคุณเป็นได้ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อจัดการขั้นตอนการขาย คุณสามารถวิเคราะห์และควบคุมผลลัพธ์ได้หลายวิธี

 

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back