คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

ชื่อโดเมน (Domain) ที่อยู่ใน Email Address คืออะไร?

ชื่อโดเมน (Domain) ที่อยู่ใน Email Address คืออะไร?

26-10-2018

ที่อยู่อีเมล (Email Address)  ประกอบด้วย 4 ส่วนหลักด้วยกัน คือ ชื่อผู้ใช้, สัญลักษณ์, ชื่อโดเมนของอีเมล (เช่น ชื่อองค์กร, ชื่อเว็บไซต์ เป็นต้น) ปิดท้ายด้วยรากโดเมน (Root Domain)

            ชื่อโดเมนของอีเมลมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะบอกถึง Mail Server ที่เป็นที่อยู่ของอีเมล สำหรับรับ-ส่งจดหมายไปยังคนอื่น ๆ โดยส่วนใหญ่ชื่อโดเมนมักใช้ชื่อบริษัทที่คุณทำงาน หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) และบริการของบุคคลที่สาม อย่างเช่น Hotmail หรือ Gmail

ชื่อผู้ใช้ (Username)

            ชื่อผู้ใช้ของคุณ คือชื่อของคุณ หรือชื่อตำแหน่ง ชื่อฝ่าย ซึ่งจะถูกระบุอยู่หน้าโดเมนอีเมลของคุณ ทำให้เราสามารถรับ-ส่งอีเมลไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องได้ และในกรณีที่ Mail Server ของเครือข่ายไม่สามารถส่งไปยังผู้ใช้นั้นได้ อีเมลจะถูกปฏิเสธและถูกส่งกลับไปยังผู้ส่ง โดยบอกว่าไม่พบผู้ใช้

โดเมนของผู้ใช้ (User Domain)

            โดเมนของผู้ใช้มักจะระบุถึง Mail Server หลัก ตัวอย่างเช่นถ้าคุณใช้บริการ Gmail โดเมนจะเป็น mail.gmail และถ้าหากคุณใช้บัญชีมหาวิทยาลัย หรือบริษัทที่อยู่อีเมลจะแสดงถึงสถาบันและชื่อบริษัท เนื่องจากโดเมนของผู้ใช้จะคล้ายกับรหัสไปรษณีย์เวลาเราส่งจดหมาย ทำให้เราสามารถส่งอีเมลไปยังผู้รับที่อยู่ทุกที่บนโลก

Root Domain

            หรือชื่อโดเมนที่ไม่มีโดเมนย่อย (Sub domain) ที่หลาย ๆ คนเรียกว่า รากของโดเมน ซึ่งจะเป็นอักขระสุดท้ายในที่อยู่อีเมล โดย Root domain จะใช้ชื่อ “com” หรือโดเมนที่แสดงถึงหน่วยงานทางการศึกษาอย่าง “edu” และบางคนก็ใช้รหัสประเทศอย่าง “co.th”

            จากที่กล่าวไปข้างต้น การใช้ชื่อโดเมนใน Email Address สามารถแสดงถึงชื่อธุรกิจ หรือชื่อหน่วยงาน ซึ่งเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับอีเมล

 

คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย :
จดโดเมน,เว็บไซต์ออนไลน์, โดเมน, ที่อยู่อีเมล

คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ : 
internet related servicesweb conferencing solutionCertificate Authority (CA) Total Solution,Domain register
 

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back