คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

4 เคล็ดลับในการอบรมตัวแทนคอลเซ็นเตอร์ (Call Center)

4 เคล็ดลับในการอบรมตัวแทนคอลเซ็นเตอร์ (Call Center)

24-01-2018

           ตัวแทนคอลเซนเตอร์ หรือตัวแทนศูนย์บริการลูกค้าเป็นหัวใจหลักของในการสร้างประสบการณ์ของลูกค้าทุกธุรกิจ เนื่องจากตัวแทนเหล่านี้มีรับหน้าที่สำคัญในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า และหาแนวทางแก้ไขโดยใช้เทคโนโลยีจำนวนมาก การที่พวกเขาต้องรับมือกับลูกค้า รวมถึงเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้นทำให้การฝึกอบรมเป็นสิ่งสำคัญที่เหมาะสม เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับสำหรับการฝึกอบรมตัวแทนคอลเซนเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ

นำความคิดเห็นของลูกค้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการอบรมคอลเซนเตอร์ (Call Center)

            ความคิดเห็นของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญในการอบรมคอลเซนเตอร์ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจได้ว่าต้องทำการปรับปรุงส่วนใดบ้าง และทำการฝึกอบรมคอลเซนเตอร์ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งในอนาคต

การฝึกอบรมคอลเซนเตอร์ด้วยการแสดงบทบาทสมมติและตัวอย่างจากชีวิตจริง

           การสวมบทบาทสมมติเป็นวิธีที่ช่วยให้ตัวแทนฝึกทักษะการสื่อสาร ในขณะที่เรียนรู้ที่จะเข้าใจว่าลูกค้ารู้สึกอย่างไร โดยใช้ตัวอย่างจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในคอลเซนเตอร์ เพื่อแสดงจุดแข็งและจุดอ่อนของการโต้ตอบระหว่างทำงาน ทั้งนี้ควรให้ตัวแทนเปลี่ยนผลัดกันเล่นบทบาทต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงในแต่ละสถานการณ์ได้

การอบรมตัวแทนคอลเซนเตอร์ โดยใช้เทคโนโลยีศูนย์คอนแทคเซนเตอร์

            ตัวแทนคอลเซนเตอร์ต้องมีทักษะการใช้เทคโนโลยีใน Call Center จาก Contact Center เพื่อช่วยในการบริการข้อมูลให้กับลูกค้า เช่น การใช้เครื่องมือ CRM ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในคอนแทคเซ็นเตอร์ ดังนั้นตัวแทนต้องเรียนรู้วิธีการต่าง ๆ เช่นการเข้าถึง การอัปเดตข้อมูลลูกค้า การจัดการรายชื่อติดต่อ และการจัดการโทรกลับ ตามลำดับ

ใช้ Call Scripts ในการเพิ่มทักษะการบริการลูกค้าใน Call Center ได้อย่างนุ่มนวล

สิ่งสำคัญ คือต้องสร้างกฎเกี่ยวกับการบริการลูกค้า ในคอลเซนเตอร์ (Call Center) เช่นคำที่ควรหลีกเลี่ยง และสำนวนที่ควรใช้  ดังนั้น Call Scripts จึงใช้ในการสอนทักษะการโทรที่นุ่มนวล และช่วยให้พวกเขาเข้าใจเสียง รวมถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ ในระหว่างการฝึกอบรมคอลเซนเตอร์ตัวแทนควรได้รับการส่งเสริมให้สามารถเสนอข้อเสนอแนะ เพื่อให้การปรับปรุงบริการลูกค้าในคอลเซนเตอร์ดีขึ้นได้

 

คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย :
การวิจัยตลาด ลูกค้าสัมพันธ์วางระบบ CRM ครบวงจรศูนย์คอนแทคเซ็นเตอร์
บริการวางระบบ CA ครบวงจรระบบ Call Centerศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์คอลเซ็นเตอร์ระบบคอลเซ็นเตอร์อบรมคอลเซ็นเตอร์หางาน หางานคอลเซ็นเตอร์
คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ :
CRM total solutioncontact center outsourcingmarket research & CRM,
InboundOutboundservice mindcall center 
-------------------------------------
AR GROUP : ผู้ให้บริการความรู้

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back