คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

การผูกพร้อมเพย์กับข้อมูลส่วนตัวปลอดภัยกับบัญชีธนาคารของเราหรือไม่

การผูกพร้อมเพย์กับข้อมูลส่วนตัวปลอดภัยกับบัญชีธนาคารของเราหรือไม่

15-01-2018

           หลังจากที่ธนาคารและหน่อยงานภาครัฐออกมาสนับสนุนให้เจ้าของบัญชีธนาคารผูกพร้อมเพย์เข้ากับข้อมูลส่วนตัว เพื่อความสะดวกในการโอนเงินจากบัญชีของตนเองไปยังบัญชีของผู้อื่น และรับเงินจากบัญชีของผู้มาบัญชีของตนเอง โดยการใช้เบอร์โทรศัพท์และเลขบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่ง 1 เบอร์ 1 เลขบัตรประจำตัวประชาชนสามารถผูกพร้อมเพย์ได้แค่บัญชีเดียวเท่านั้น จึงเท่ากับว่า นางสาว ก สามารถใช้เบอร์โทรศัพท์ของตัวเองผูกกับบัญชีธนาคาร A  และสามารถใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนผูกพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคาร B เท่านั้น ไม่สามารถผูกซ้ำกันได้ นี่เป็นหนึ่งในการป้องกัน เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวและบัญชีธนาคารของผู้ใช้

            แต่การป้องกันเพียงเท่านี้ก็ยังไม่เพียงพอ เพราะเจ้าของบัญชีธนาคารก็ยังกลัวว่าถูกแฮกข้อมูล และเงินในบัญชีจะไม่ปลอดภัยจากผู้ไม่หวังดี ดังนั้นเจ้าของบัญชีธนาคารคนใดที่ลงทะเบียนใช้พร้อมเพย์แล้วควรมั่นตรวจสอบความถูกต้องในการรับ-โอนเงินทุกครั้ง รวมถึงตรวจสอบยอดเงินที่อยุ่ภายในบัญชีเสมอ อย่าไรก็ตามพร้อมเพย์อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีความปลอดภัยตามาตรฐานสากล โดยธนาคารไม่สามารถนำข้อมูลของลูกค้ามาเปิดเผยหรือขายต่อได้ โดยมีกฎหมาย พ.ร.บ ธุรกิจสถาบันการเงิน และพ.ร.ฎ ควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมอยู่ รวมถึงยังมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

ข้อควรระวังในการใช้พร้อมเพย์

  • ตรวจสอบข้อมูลก่อนทำการยืนยันโอนเงินเสมอ
  • ดูแลและตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับระบบพร้อมเพย์ให้ปลอดภัยเสมอ
  • เมื่อมีผู้อื่นทราบ Username และ Password ควรทำการแก้ไข และไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ
  • ระมัดระวังการทำธุรกรรมในที่สาธารณะ
  • เมื่อพบความผิดปกติให้เจ้าของบัญชีธนาคารทำการติดต่อธนาคารทันที

 

คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย :
บริการวางระบบงานและบัญชีบริการให้คำปรึกษาด้านระบบบัญชีบริการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรบริการที่ปรึกษาทางภาษีอากร บัญชี จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนการค้า จองชื่อบริษัท 
คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ :
accounting & tax advisory servicesaccounting consultation
accounting system setup consultationFinancial accounting system setup 
-------------------------------------
 AR GROUP : ผู้ให้บริการความรู้

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back