ร่วมงานกับเรา | Advanced Research Group

เปิดรับสมัครงาน - AR Group

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด หรือ "กลุ่มเออาร์" ขอเชิญผู้ที่มีความมุ่งมั่นและความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะท้าทายองค์ความรู้ใหม่ ๆ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาระกิจในการสร้างภูมิปัญญาให้แก่สังคมไทย ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ปรับปรุงล่าสุด : 11-10-2019
No. Position Company Required Qualification View
37 JAVA Developer BOL 1 ปริญญาตรี Computer Engineering, Computer Science, Information Technology, or any related fields ประสบการณ์ด้าน Java Developer 2 ปีขึ้นไปมีความรู้พื้นฐานทางด้าน J2EE platform programming เช่น Servlet/JSP, EJB, Java Script, CSS Detail
38 Web Master BOL 1 ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป มีความรู้ทาง SEO, CSS, PHP, Word Press, HTML Detail
39 PHP Programmer Aconnect 1 ปริญญาตรี Computer Engineering, Computer Science, Information Technology, or any related fields. นักศึกษาจบใหม่ มีประสบการณ์ PHP, SQL, Javascript, Jquery, AJAX, CSS, HTML5 Detail
40 Senior .C# .Net Programmer Aconnect 1 ปริญญาตรี Computer Engineering, Computer Science, Information Technology, or any related fields. ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปด้าน Coding C# Detail
41 Software Tester BOL 1 ปริญญาตรี Computer Engineering, Computer Science, Information Technology, or any related fields. ประสบการณ์ 2 ปี software testing, test case, test procedure มีความรู้พื้นฐานในภาษา SQL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ Detail
42 Senior ASP .Net Programmer BOL 2 ปริญญาตรี Computer Engineering, Computer Science, Information Technology, or any related fields. ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปด้าน Coding VB.net,ASP.Net  Detail
43 Business Analyst BOL 1 ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปมีความรู้พื้นฐานในหลักการ Object-Oriented analysis and design,  business/workflow มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ CMMI จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ Detail
44 Senior System Analyst BOL 3 ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไปในตำแหน่ง System Analyst มีความเชี่ยวชาญในหลักการ Object-Oriented analysis and design,  data modeling and business/workflow, UML Detail
45 Sales Executive, Account Executive ARIT 3 Detail

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ หรือส่งประวัติโดยละเอียด, รูปถ่ายและหลักฐานทางการศึกษา มายัง
อีเมล์ : hr@ar.co.th
กรอกใบสมัครออนไลน์ : Click here

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
27 ซอยเจริญนคร 14 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร: 0 2439 4600 ต่อ 1221, 1241 แฟกซ์: 0 2439 4616