ร่วมงานกับเรา | Advanced Research Group

ตำแหน่ง : Call Center Supervisor ซ.รางน้ำ


บริษัท : Aconnect


จำนวน : 1


หน้าที่ความรับผิดชอบ

ควบคุมทีมงาน IT Help Desk ให้ทำงานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้


คุณสมบัติผู้สมัคร


ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลพระรามสาม 02-657-3999 ต่อ 1200 - 1204


Apply Now