ร่วมงานกับเรา | Advanced Research Group

ตำแหน่ง : Web Master


บริษัท : BOL


จำนวน : 1


หน้าที่ความรับผิดชอบ

บริหารและพัฒนา content เว็บไซต์ของบริษัท เพื่อส่งเสริมให้เว็บไซต์ของบริษัทเป็นที่รู้จัก


คุณสมบัติผู้สมัคร


ติดต่อ

สนใจส่ง resume มาที่ hr@ar.co.th หรือ ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล 0 2657 3999 ต่อ 1200 คุณณัฐปรียา, 1204 คุณอังคณา


Apply Now