ร่วมงานกับเรา | Advanced Research Group

ตำแหน่ง : Senior .NET Developer


บริษัท : ARSoft


จำนวน : 2


หน้าที่ความรับผิดชอบ

-


คุณสมบัติผู้สมัคร

• Male/Female/Thai nationality
• Bachelor's or Master Degree in Computer Science, Computer Engineering or related fields
• At least 3 years experience in ASP.NET and c#
• Knowledge of Web application architecture and Web services is an advantage
• Knowledge of Javascript, DHTML, DOM, JQuery, JSON, XML, LINQ, HTML5, MVC is an advantage
• Able to use Microsoft SQL server 2008, T-SQL , Design and Microsoft Visual studio 2010, Crystal report , Report viewer and Reporting services
• Eager to learn about new technologies
• Willing to contribute and work as a team
• Hard working, self-reliant, proactive and good attitude


ติดต่อ

สนใจส่ง resume มาที่ hr@ar.co.th หรือ ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล 0 2439 4600 ต่อ 1221 คุณพรเพ็ญ,1241 คุณนิสารัตน์


Apply Now