ร่วมงานกับเรา | Advanced Research Group

ตำแหน่ง : Mobile Developer


บริษัท : ARSoft


จำนวน : 2


หน้าที่ความรับผิดชอบ

Develop Mobile Application (iOS, Android)


คุณสมบัติผู้สมัคร

• Male/Female/Thai nationality
• Bachelor's or Master Degree in Computer Science, Computer Engineering or related fields
• Fresh graduate are welcome, but at least 1-2 years experience in mobile application
development would be an added advantage
• Experience in Android APIs and Frameworks is an advantage
• Good understanding of JAVA, IDE, XML and JSON and some 3rd party library is an advantage
• Experience in Java Programming, J2EE, Struts2, Servlet/JSP, ZK Framework, Hibernate, Pospre SQL, iReport(Jasper) is a plus
• Experience in web application development with PHP, MySQL, Apache, Ajax, HTML5 is a plus
• Experience in communicating with Web Services is a plus
• Experience in Open GL ES is a plus


ติดต่อ

สนใจส่ง resume มาที่ hr@ar.co.th หรือ ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล 0 2439 4600 ต่อ 1221 คุณพรเพ็ญ,1241 คุณนิสารัตน์


Apply Now