ร่วมงานกับเรา | Advanced Research Group

ตำแหน่ง : JAVA Developer (Level Officer - Senior)


บริษัท : ARSoft


จำนวน : 2


หน้าที่ความรับผิดชอบ

A developer will responsible for development and support our software applications. A developer performs the coding and unit testing of software applications according to the project functional specification


คุณสมบัติผู้สมัคร

• Bachelor’s Degree in Computer Science, Computer Engineering or other IT-related field
• Level Officer : Fresh graduate are welcome, but at least 1 - 2 years experience in Java platform programming would be an added advantage
• Level Senior : At least 3 years of experience in Java platform programming
• Must have J2EE, Java and Servlet/JSP skills will be an advantage
• Experience In Java Programming OOP Concepts, JSP ,CSS, Bootstrap, jQuery, angularJS, Json, RESTful Web APIs ,React, Node JS , Hibernate , MS SQL , Oracle, MongoDB, iReport(Jasper Report), Crystal Report, MEAN Stack and Banking/Inventory Business and System


ติดต่อ

สนใจส่ง resume มาที่ hr@ar.co.th หรือ ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล 0 2439 4600 ต่อ 1221 คุณพรเพ็ญ,1241 คุณนิสารัตน์


Apply Now