ร่วมงานกับเรา | Advanced Research Group

ตำแหน่ง : JAVA Developer (Level Officer - Senior)


บริษัท : ARSoft


จำนวน : 3


หน้าที่ความรับผิดชอบ

A developer will responsible for development and support our software applications. A developer performs the coding and unit testing of software applications according to the project functional specification


คุณสมบัติผู้สมัคร

• Bachelor’s Degree in Computer Science, Computer Engineering or other IT-related field
• Level Officer : Fresh graduate are welcome, but at least 1 - 2 years experience in Java platform programming would be an added advantage
• Level Senior : At least 3 years of experience in Java platform programming
• Must have J2EE, Java and Servlet/JSP skills will be an advantage
• Experience in Java Programming, Struts2, ZK Framework, Hibernate, Pospre SQL, iReport(Jasper) and Banking Business/System (Business Area is Finance and Banking as Cash Management, GL, ATM, Loan, Deposit and Share)


ติดต่อ

สนใจส่ง resume มาที่ hr@ar.co.th หรือ ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล 0 2439 4600 ต่อ 1221 คุณพรเพ็ญ,1241 คุณนิสารัตน์


Apply Now