ร่วมงานกับเรา | Advanced Research Group

ตำแหน่ง : Sales Executive (Social Media Analytic Platform)


บริษัท : AR GROUP


จำนวน : 1


หน้าที่ความรับผิดชอบ

• วางแผนการขายผลิตภัณฑ์ Social Media Analytic Platform (แอพพลิเคชั่นสำหรับเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อ social media เช่น Facebook, Instagram, Line@, Twitter, website ต่างๆ เป็นต้น)
• ขายผลิตภัณฑ์ให้บรรลุเป้าที่กำหนดไว้ 
• นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า นำเสนอขายให้ลูกค้ารายใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิม
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้า


คุณสมบัติผู้สมัคร


ติดต่อ

สนใจส่ง resume มาที่ hr@ar.co.th หรือ ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล 0 2439 4600 ต่อ 1221 คุณพรเพ็ญ,1241 คุณนิสารัตน์


Apply Now