ร่วมงานกับเรา | Advanced Research Group

ตำแหน่ง : Creative Director


บริษัท : Core & Peak


จำนวน : 1


หน้าที่ความรับผิดชอบ

• บริหารงานและบุคลากร ในทีมงาน Creative ทั้งหมด
• นำเสนอผลงานต่อลูกค้า
• ตรวจสอบงานของทีมให้เป็นไปตาม Concept ของลูกค้า


คุณสมบัติผู้สมัคร

• เพศชาย - หญิง สัญชาติไทย 
• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการสื่อสาร, นิเทศศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในสายงานด้านสิ่งพิมพ์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ สื่อด้านดิจิตอล และ Event
อย่างน้อย 7 ปี
• มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน Creative Director อย่างน้อย 3 ปี
• มีประสบการณ์ในสายงาน Copy Writer
• บริหารทีมภายใต้ภาวะกดดันได้ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
• มีวุฒิภาวะดี และมีความรับผิดชอบสูง


ติดต่อ

สนใจส่ง resume มาที่ hr@ar.co.th หรือ ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล 0 2439 4600 ต่อ 1221 คุณพรเพ็ญ,1241 คุณนิสารัตน์


Apply Now