ร่วมงานกับเรา | Advanced Research Group

ตำแหน่ง : System & Network Engineer


บริษัท : AR GROUP


จำนวน : 1


หน้าที่ความรับผิดชอบ

ดูแล server & network ภายในของบริษัท โดยมีทั้ง Sun Solaris, Linux, Windows base, Switch Cisco, Firewall


คุณสมบัติผู้สมัคร


ติดต่อ

สนใจส่ง resume มาที่ hr@ar.co.th หรือ ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล 0 2439 4600 ต่อ 1221 คุณพรเพ็ญ,1241 คุณนิสารัตน์


Apply Now