ร่วมงานกับเรา | Advanced Research Group

ตำแหน่ง : Graphic Designer (Advertising Agency)


บริษัท : Core & Peak


จำนวน : 1


หน้าที่ความรับผิดชอบ

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  สื่อทางด้านดิจิตอล และสื่อประชาสัมพันธ์


คุณสมบัติผู้สมัคร


ติดต่อ

สนใจส่ง resume มาที่ hr@ar.co.th หรือ ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล 0 2439 4600 ต่อ 1221 คุณพรเพ็ญ,1241 คุณนิสารัตน์


Apply Now