The Knowledge Provider | Advanced Research Group

Back

สิ่งที่มนุษย์เงินเดือนจะได้รับ นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัส

สิ่งที่มนุษย์เงินเดือนจะได้รับ นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัส

18-03-2019

          มนุษย์เงินเดือน หรือพนักงานที่ได้รับเงินจากผู้ว่าจ้าง ทุก ๆ สิ้นเดือน และบริษัทต่าง ๆ จะมีโบนัสให้กับมนุษย์เงินเดือน หรือลูกจ้างประจำทุก ๆ ปีขึ้นอยู่กับผลประกอบการและผู้บริหาร ดังนั้นสิ่งที่มนุษย์เงินเดือนจะได้รับจากการทำงานก็คือ เงินเดือน ส่วนโบนัสคือผลพลอยได้

          อย่างไรก็ตามเงินเดือนและโบนัส เป็นสิ่งพื้นฐานสำหรับมนุษย์เงินเดือนอยู่แล้ว แต่รู้หรือไม่นอกจากสิ่งเหล่านี้แล้ว ลูกจ้างทุกคนจะต้องได้รับสิทธิตามกฎหมายแรงงานอีกด้วย ฉะนั้นเวลา หางาน หรือสมัครงานไม่ต้องเลือกงานก็จริง แต่ก็ต้องดูด้วยว่าเราจะได้รับอะไรจากการทำงานบ้าง

เวลาการทำงานที่ไม่เอาเปรียบเกินไป

          คนทุกคนควรได้รับการพักผ่อน และมีเวลาอิสระ เวลาทำงานจึงไม่ควรเกินวันละ 8 ชั่วโมง หรือไม่ควรเกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หากมี OT หรือทำงานเกินเวลา นายจ้างจะต้องจ่ายเงินให้กับลูกจ้างด้วย โดยจะต้องจ่ายเงินไม่น้อยกว่า 1 เท่าครึ่งของค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานและต้องจ่ายตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ

          สำหรับการทำงานในวันหยุด นายจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าทำงานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างเพิ่มอีก 1 เท่า ของค่าจ้าง

วันหยุดประจำสัปดาห์

          วันหยุดประจำสัปดาห์ต้องไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 วัน โดยนายจ้างเป็นผู้ระบุ หรือนายจ้างและลูกจ้างตกลงวันหยุดร่วมกัน ซึ่งวันหยุดประจำสัปดาห์มีหลายกรณีได้แก่

  • วันเสาร์ – อาทิตย์ (บริษัทส่วนใหญ่)
  • วันเสาร์เว้นเสาร์ เช่นทำงานทุก ๆ วันเสาร์ที่ 2 หรือ 4 ของเดือน หยุดทุก ๆ วันเสาร์ที่ 1 หรือ 3 ของเดือน เป็นต้น
  • หยุดทุกวันอาทิตย์ ก็คือทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์
  • นายจ้างและลูกจ้างกำหนดวันหยุดรวมกัน อาทิเช่น ลูกจ้างกำหนดวันหยุดในแต่ละอาทิตย์เอง อาจจะหยุดวันจันทร์ และศุกร์ ทำงานอังคาร-พฤหัสบดี และเสาร์-อาทิตย์ เป็นต้น

วันหยุดตามประเพณี

          วันหยุดตามประเพณี วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดพิเศษ หรือวันหยุดชดเชยตามรัฐบาลกำหนด ต้องมีวันหยุดไม่น้อยกว่าปีละ 13 วัน หากวันหยุดตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ (เสาร์อาทิตย์) จะต้องหยุดชดเชยในวันถัดไป ซึ่งถ้าลูกจ้างทำงานในวันหยุด ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดนี้ด้วย โดยอัตราค่าจ้างจะต้องมากกว่าอัตราค่าจ้างปกติ

วันหยุดพักผ่อนประจำปี

          ก่อนหางาน หรือสมัครงานให้ดูว่ามีวันหยุดพักผ่อนประจำปีกี่วัน/ปี ซึ่งวันหยุดประจำปีที่จะได้รับต้องทำงานติดต่อกันมาครบ 1 ปี ถึงจะมีสิทธิ์ใช้วันหยุดพักผ่อนประจำปี โดยต้องไม่น้อยกว่า 6 วันทำงาน

          วันหยุดพักผ่อนลูกจ้างจะต้องได้รับค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปีด้วย ซึ่งวันหยุดพักผ่อนประจำปีลูกจ้างจะเป็นคนกำหนด และต้องได้รับการอนุมัติจากนายจ้างด้วย คือต้องรับรู้ทั้ง 2 ฝ่าย

การลากิจ ลาป่วย ลาคลอด

          ลูกจ้างมีสิทธิ์ลากิจ ไปทำธุระส่วนตัว อาทิเช่น โอนบ้าน ทำใบขับขี่ หรือธุระอื่น ๆ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน โดยทั่วไปสามารถลากิจได้ประมาณ 15 วัน/ปี และมีสิทธิ์ลาป่วยตามปกติ หากลาป่วยติดต่อกันหลายวันจะต้องมีใบรองแพทย์มายื่นด้วย สำหรับลาป่วยสามารถลาได้ 30 วัน/ปี

          สำหรับพนักงานผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ สามารถลาคลอดได้ 90 วัน หรือ 3 เดือน

          บางบริษัทจะมีประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานของตนเอง เพราะเขาเชื่อว่าการที่พนักงานจะทำงานได้ดีที่สุด คือ การที่บริษัทนึกถึงความเป็นอยู่และสุขภาพของพนักงานด้วย แม้ว่าจะมีประกันสังคมแล้วก็ตาม

          เออาร์กรุ๊ป เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่เห็นความสำคัญต่อการพัฒนาพนักงานและนึกถึงพนักงานของตนเองเสมอ นอกจากเงินเดือนที่พนักงานจะได้รับในแต่ละเดือนแล้วยังมีการตรวจสุขภาพของพนักงาน ประกันชีวิต และกิจกรรมพิเศษมากมาย หากคุณกำลังเป็นอีกหนึ่งคนหางาน เลือกทำงานกับเราสิ สามารถค้นหาตำแหน่งงานได้ที่ "ร่วมงานกับเรา" หรือส่งประวัติ รูปถ่าย หลักฐานทางการศึกษามาได้ที่ hr@ar.co.th

 

 

 

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back