The Knowledge Provider | Advanced Research Group

Back

ความสำคัญของบัญชีและภาษี ที่บริษัทไม่สามารถละเลยได้

ความสำคัญของบัญชีและภาษี ที่บริษัทไม่สามารถละเลยได้

26-12-2018

          เคยสงสัยกันไหมว่าทำไมทำธุรกิจต้องทำบัญชี และทำไมต้องเสียภาษีให้ยุ่งยากด้วย ทั้ง 2 สิ่งนี้จะสร้างประโยชน์ด้านใดให้กับบริษัทได้บ้าง?

          หากคุณทำงานในบริษัทไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ คุณคงเข้าใจและทราบกันดีว่าบริษัทต้องมีนักบัญชี เพื่อดูแลเรื่องรายได้ รายจ่าย งบการเงิน ภาษี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งถ้าหากคุณเป็นผู้เริ่มธุรกิจใหม่อาจไม่ทราบว่าทั้งบัญชีและภาษีมีความสำคัญที่บริษัทไม่ควรละเลย หรือหลีกเลี่ยงเด็ดขาด

          เรามาเริ่มกับเรื่องของบัญชีกันก่อนดีกว่า เพราะรายได้และรายจ่ายเป็นสิ่งสำคัญกับธุรกิจ ทำให้เราทราบว่าบริษัทต้องเสียภาษีในแต่ละปีเป็นจำนวนเท่าไรบ้าง

ความสำคัญของบัญชี

           คุณเคยได้ยินหรือไม่ “ถ้าเราไม่ทำรายรับ-รายจ่าย เราจะไม่รู้ว่าได้เงินมาจากไหน และจ่ายเงินไปกับค่าอะไรบ้างในปีนั้น” ซึ่งรายการเหล่านี้สามารถช่วยบริษัทวางแผนเพิ่ม-ลด งบประมาณในปีถัดไป เพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจและรายได้

          โดยทางด้านการบัญชีจะมีเอกสารสำคัญอย่างงบการเงิน งบกำไร - ขาดทุน ที่บ่งบอกถึงสภาพของบริษัท เนื่องจากกระบวนการทางบัญชีจะประกอบไปด้วย การวัด การสรุปผล การแปลความหมายของข้อมูล และการรายงานผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการตัดสินใจการดำเนินงานในปีถัดไป ดังนั้นถ้าบริษัทไม่มีข้อมูลเหล่านี้จะทำให้การตัดสินใจและการดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปได้ยาก

          ต่อไปเมื่อบริษัทเรามีรายรับ และรายจ่ายจะต้องทำการเสียภาษี แต่การเสียภาษีไม่ได้ทำให้บริษัทเสียเปรียบ แต่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจด้วย

ความสำคัญของภาษี

          เราเข้าใจกันดีว่าการจัดเก็บภาษีสามารถนำไปใช้พัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในประเทศได้ แต่สำหรับบริษัท รัฐจะใช้การจัดเก็บภาษีเพื่อจัดการกับระบบเศรษฐกิจและกระตุ้นกิจกรรมต่าง ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น การลดหย่อนภาษีเมื่อธุรกิจได้บริจาคให้กับมูลนิธิต่าง ๆ หรือการซื้อหนังสือ ลดหย่อนภาษี เพื่อช่วยอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ให้คงอยู่ต่อไปได้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังช่วยควบคุมภาคเศรษฐกิจให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง โดยการส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีประโยชน์  

          อีกทั้งภาษียังเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการสนับสนุนและปกป้องอุตสาหกรรมของประเทศและส่งเสริมการส่งออก

          จากที่กล่าวไปข้างต้น เห็นหรือไม่ว่าทั้งบัญชี และภาษีมีความสำคัญกับธุรกิจอย่างไร หากคุณสร้างธุรกิจโดยไม่สนใจสิ่งเหล่านี้ ธุรกิจของคุณจะไม่สามารถเติบโตจากเดิมได้ ดังนั้นการทำอะไรที่ถูกต้อง และสมควรก็เป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันความน่าเชื่อถือของบริษัทได้แล้ว

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back