News & Events

Back

จีนใช้ WeChat ID Card แทนบัตรประจำตัวประชาชน

05-01-2018 IT news -

จีนใช้ WeChat ID Card แทนบัตรประจำตัวประชาชน

            เมืองกวางโจวของประเทศจีนเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลง โดยหน่วยงานท้องถิ่นได้ออกมาประกาศว่า เร็ว ๆ นี้ ประชาชนสามารถระบุตัวตนผ่านทาง WeChat ที่เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่คนจีนใช้สื่อสารถึงกันอย่างแพร่หลาย ๆ อาจะเท่ากับการใช้ Line ในบ้านเรา ซึ่งการระบุตัวตนบนแอปพลิเคชันนั้นจะทำให้พลเมืองจีนสามารถใช้บัตรประจำตัวใน WeChat สำหรับบริการ Online และ Offline, การเข้าพักโรงแรม, การจัดส่งตั๋ว, และอื่น ๆ ที่ต้องใช้ชื่อจริงในการตรวจสอบ

            โดยโครงการนำร่อง WeChat ID ได้เปิดตัวใน Nancha เมืองกวางโจว ซึ่งได้ระบุว่า Xiuhua บริการนี้จะเริ่มใช้ในมณฑลกวางตุ้ง และจะเปิดให้บริการในเดือนมกราคม เป้นการร่วมมือกันของหน่วยงานรัฐบาลของจีนกับบริษัท Tencent ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน WeChat

(Photo from : Guangzhou Daily)

            ในขระนี้กวางโจวกำลังทดลองใช้ WeChat กับบริการสาธารณะต่าง ๆ โดยหน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้ความร่วมมือในการเปิดตัวแอปพลิเคชันขนาดย่อยบนแพลตฟอร์มของ WeChat เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการยื่นเอกสารและข้อมูลอื่น ๆ

            WeChat ID Card มีอยู่ 2 แบบด้วยกันนั่นคือ “Lightweight Edition” สำหรับกรณีที่ประชาชนต้องการยืนยันตัวตนทันที เช่น เมื่อใช้ Wi-Fi  สาธารณะ เป็นต้น ในแบบแรกนี้ผู้ใช้สามารถค้นหาแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า “ Network Certificate” และทำการสแกนใบหน้า เพื่อรับ ID Card และในส่วนของแบบที่ 2 คือ “Upgraded Version” สำหรับในกรณีที่ต้องการใช้การตรวจสอบสิทธิ์ที่มีความเข้มงวด เช่นการจดทะเบียนธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งต้องเข้าสู่ระบบผ่านแอปพลิเคชัน Weijing Authentication เพื่อทำการ Secured Terminal เพราะแอปพลิเคชันจะตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้และความถูกต้องของ ID Card ที่ใช้ระบบ AI เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

 

Source : Technode, Chinadaily

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back