News & Events

Back

3 อาชีพ ที่หุ่นยนต์ไม่อาจเข้ามาทำงานแทนมนุษย์ได้

22-08-2018 IT-news -

3 อาชีพ ที่หุ่นยนต์ไม่อาจเข้ามาทำงานแทนมนุษย์ได้

 

            ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของมนุษย์ ทำให้เราต่างระแวงกันว่าหุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะเข้ามาทำหน้าที่แทนมนุษย์ได้ เนื่องจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับมนุษย์ได้จึงทำให้เรากำลังกลัวว่าในอนาคตเราอาจถูกหุ่นยนต์ควบคุมและแย่งงานไปจากเรา ในทางกลับกันแม้ว่านวัตกรรมจะมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเข้ามาแทนที่ทุก ๆ สิ่งและทุก ๆ อย่างได้ทันที เพราะถึง AI จะมีความฉลาดมากแค่ไหนก็ต้องเรียนรู้อย่างค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไปเช่นเดียวกับมนุษย์จนเกิดการปรับปรุงและเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น

            ถ้าเราลองคิดดูดี ๆ หุ่นยนต์ก็ต้องได้รับการเรียนรู้จากมนุษย์ และใช้วิธีการเรียนรู้แบบเดียวกันคือการจดจำและนำไปใช้ ตัวอย่างเช่นการใช้ Robot เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ตอบข้อมูลทางโทรศัพท์หรือ Call Center Agent ทำให้เจ้าตัว Robot ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะจดจำคำถามและคำตอบที่คนมักถามเข้ามาก่อน หลังจากนั้นจะเรียนรู้คำถามใหม่ ๆ ควบคู่ไปด้วยเมื่อมีการถามแบบเดียวซ้ำกัน มันจะเรียนรู้และสามารถตอบคำถามใหม่ ๆ ได้ดีขึ้น โดยมนุษย์จะเป็นคนป้อนข้อมูลเข้าไป

ดังนั้นมันยังมีอีกหลายงาน หลายอาชีพที่หุ่นยนต์ไม่สามารถเข้ามาทำแทนมนุษย์ได้ทันทีแน่นอน โดยเฉพาะกับอาชีพที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญและอาชีพที่ต้องเข้าถึงจิตใจของมนุษย์ได้อย่างแท้จริง เรามาดูกันว่าอาชีพที่ AI หรือหุ่นยนต์ไม่สามารถทำงานแทนมนุษย์ได้นั้นมีอะไรบ้าง

อาชีพแพทย์ หรืองานด้านรักษาผู้ป่วย

            ในมุมหนึ่งด้านการแพทย์ แพทย์อาจจะใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบายเวลาเข้ารักษา แต่อาชีพแพทย์ต้องใช้ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง รวมถึงความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและการวินิจฉัยโรค ดังนั้นอาชีพแพทย์ไม่สามารถทำโดยเครื่องมืออัตโนมัติได้ เพราะว่ายังมีหลายองค์ประกอบของการดูแลสุขภาพที่ AI หรือเทคโนโลยียังไม่สามารถจัดการได้ อย่างเช่นการตัดสินใจการรักษาผู้ป่วยและโรคที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาของมนุษย์ เป็นต้น

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับกีฬา

            แม้ว่าจะมีเกมกีฬาที่ใช้ AI เกิดขึ้นมากมาย แต่นั่นก็เป็นเพียงการจำลองเกมการแข่งขันขึ้นมาโดยถูกควบคุมด้วยมนุษย์อีกทอดนึงเท่านั้น เพราะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกีฬาต้องใช้ทักษะและการตัดสินใจ ลองคิดภาพตามเมื่อเราต้องนั่งดูการแข่งขันกีฬาที่มีหุ่นยนต์ลงแข่งขันมันจะสนุกได้จริง ๆ หรือไม่?  แน่นอนว่ามันคงดูแข็งทื่อไปหมด นอกจากนี้การแข่งขันกีฬาจะต้องได้รับฝึกซ้อม, มีการใช้จิตวิทยาขั้นสูงในการควบคุมตัวเอง และนักกีฬาหรือว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องมีประสบการณ์มากพอ

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและกฎหมาย

            นักเมืองและนักกฎหมายคือผู้ที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบและกรอบของกฎหมาย ดังนั้นเราไม่สามารถใช้หุ่นยนต์หรือ AI มานั่งคิดกฎหมายให้กับมนุษย์หรือบริหารประเทศได้ รวมถึงไม่สามารถทำการตัดสินคดีในชั้นศาลได้จริง เพราะว่านักการเมือง ผู้บัญญัติกฎหมาย ผู้พิพากษาต้องมีความรู้และเข้าใจความต้องการของมนุษย์ ซึ่งหุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถนำเสนอและตัดสินใจเองได้

            จากที่กล่าวไปข้างต้น เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและจิตวิทยาของมนุษย์ ซึ่งหุ่นยนต์ไม่สามารถเข้าใจมนุษย์ได้อย่างแท้จริง เพราะหุ่นยนต์และปัญญาดิษฐ์เป็นเทคโนโลยีต้องตัดสินใจจากข้อมูลที่มีอยู่ โดยข้อมูลเหล่านั้นจะถูกป้อนเข้าไปจากมนุษย์ ดังนั้นงานที่ต้องใช้ความเข้าใจ งานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน หรืองานที่เกี่ยวกับจิตวิทยาของมนุษย์ พวกหุ่นยนต์และ AI จะไม่สามารถทำแทนได้

 

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back