News & Events

Back

ปุ่มสีรุ้งใน Facebook คืออะไร

21-06-2017 First Section / ไอที อินเทอร์เน็ต -

ปุ่มสีรุ้งใน Facebook คืออะไร

ช่วงนี้หลายคนคงได้เห็นปุ่มแสดงอารมณ์ที่เพิ่มมาใหม่นอกเหนือจากปุ่ม Like ปุ่มเสียใจหรือปุ่มโกรธ ฯลฯ ใน Facebook นั่นคือปุ่มสายรุ้ง ที่มาที่ไปของปุ่มสายรุ้งนี้มาจากแสดงการยอมรับต่อกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศหรือกลุ่ม LGBTQ และเป็นการฉลองที่ทั้ง 50 รัฐของอเมริกายอมรับให้มีการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ โดยผู้ที่ต้องการอยากจะได้ปุ่ม สีรุ้งนั้นเพียงแค่ไปกด Like เพจ  LGBTQ@Facebook ก็สามารถรับปุ่มสีรุ้งไปใช้งานได้ทันที           

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back