The Knowledge Provider | Advanced Research Group

Back

รู้หรือไม่ระบบ ERP ไม่ใช่ระบบธรรมดา แต่ทำได้มากกว่าที่คิด

รู้หรือไม่ระบบ ERP ไม่ใช่ระบบธรรมดา แต่ทำได้มากกว่าที่คิด

22-09-2023

รู้หรือไม่ระบบ ERP เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ที่รวมและจัดการกระบวนการทางธุรกิจต่าง ๆ ภายในองค์กร วัตถุประสงค์หลักของระบบ ERP คือทำให้องค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้ ผ่านการดึงข้อมูลมาจากข้อมูลทุกอย่างที่ถูกรวบรวมไว้ สำหรับการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ ของธุรกิจ ดังนั้นการใช้ซอฟต์แวร์เดียวจะช่วยให้ทุกฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันได้ ไม่ใช่ต่างฝ่ายต่างแยกกันใช้คนละซอฟต์แวร์

โดยในระบบ ERP จะประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ที่ทำให้ทุกฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันได้จากซอฟต์แวร์เดียว ซึ่งหลัก ๆ ได้แก่

ระบบสำหรับการเงินและการบัญชี

ระบบ ERP จะเชื่อมกับฐานข้อมูลกับระบบอื่น ๆ เพื่อช่วยจัดการธุรกรรมทางการเงิน บัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้ บัญชีแยกประเภททั่วไป การจัดทำงบประมาณ และการรายงานทางการเงิน

 

ระบบสำหรับทรัพยากรบุคคล หรือ HR

ระบบจะช่วยในการจัดการบุคลากร บัญชีเงินเดือน บันทึกพนักงานทำงาน และการจัดการผลการปฏิบัติงาน

 

ระบบสำหรับการผลิต

สำหรับธุรกิจที่มุ่งเน้นการผลิต ระบบ ERP ช่วยในการวางแผนการผลิต การจัดตารางเวลา และการควบคุมคุณภาพ

 

ระบบสำหรับการขายและการตลาด

ระบบ ERP สามารถติดตามการโต้ตอบกับลูกค้า ใบสั่งขาย แคมเปญการตลาด และกิจกรรมการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

 

ระบบสำหรับจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบ ERP จะจัดการกับการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดการสินค้าคงคลัง การประมวลผลคำสั่งซื้อ การคาดการณ์ความต้องการ และการจัดการซัพพลายเออร์

 

ระบบสำหรับฝ่ายบริการลูกค้า

ระบบ ERP บางระบบอาจมีโมดูลสำหรับจัดการข้อซักถาม ข้อร้องเรียน และบริการสนับสนุนของลูกค้าด้วย

 

ระบบสำหรับบริหารการจัดการโครงการ

ระบบ ERP บางระบบจะเพิ่มส่วนประกอบสำหรับการวางแผนโครงการ การจัดสรรทรัพยากร การติดตามงาน และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงการ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่องค์กรจะเลือกใช้ระบบ ERP

 

ระบบสำหรับการจัดการรายงานและการวิเคราะห์

ระบบ ERP มักจะมีเครื่องมือสำหรับสร้างรายงานต่าง ๆ และวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

 

ส่วนประกอบที่สำคัญประการหนึ่งของระบบ ERP คือความสามารถในการแบ่งปันข้อมูลและการสื่อสารระหว่างแผนกหรือหน้าที่ต่าง ๆ ภายในองค์กร การผสานรวมนี้สามารถนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อนขององค์กร

 

โดยปกติแล้วระบบ ERP เป็นแบบ Modular ทำให้องค์กรสามารถเลือกและปรับแต่งโมดูลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการทางธุรกิจได้มากที่สุด สามารถนำไปใช้เป็นซอฟต์แวร์ในองค์กรหรือผ่านโซลูชันบนคลาวด์ ขึ้นอยู่กับความชอบขององค์กร

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back