The Knowledge Provider | Advanced Research Group

Back

5 สายงานที่กำลังเป็นที่ต้องการของธุรกิจในปี 2018

5 สายงานที่กำลังเป็นที่ต้องการของธุรกิจในปี 2018

15-06-2018

            ความต้องการตำแหน่งต่าง ๆ มีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป บางปีอาชีพที่ไม่เคยติดอันดับมาก่อนก็อาจจะขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งที่ธุรกิจต้องการมากที่สุดก็ได้ ตราบใดที่โลกและเทคโนโลยียังมีการพัฒนาอยู่เรื่อย ซึ่งในอนาคตอาชีพบางอาชีพอาจถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ก็ได้

            มีผลสำรวจออกมามากมายทั้งจากประเทศและประเทศไทย โดยส่วนใหญ่แล้วอาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการของธุรกิจทั่วโลกจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี ซึ่งกำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำธุรกิจ ส่วนจะเป็นอาชีพอะไรบ้างนั้นมาดูกันเลย

1. นักพัฒนาซอฟต์แวร์

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์อาจค่อนข้างเล็กถ้าหากย้อนกลับไปประมาณ 30 ปีก่อน แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายและตอบสนองความต้องการของมนุษย์มีการพัฒนามากขึ้น ซึ่งในขณะนี้มีบริษัทเทคโนโลยีเกิดขึ้นมากมาย ส่งผลให้อาชีพอย่างนักพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นที่ต้องการของธุรกิจ

2.  ออกแบบ

            เราจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จะต้องได้รับการออกแบบมาเพื่อดึงดูดใจลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นอาชีพออกแบบกราฟิก อาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์ อาชีพออกแบบอาคารหรือบ้าน หรือแม้แต่อาชีพออกแบบเว็บไซต์เองก็มีความสำคัญกับธุรกิจอย่างยิ่ง หากธุรกิจนั้นต้องการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

3. ประชาสัมพันธ์หรือการตลาด

            ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาคณะที่เกี่ยวข้องกับประชาสัมพันธ์และการตลาด ได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากการแข่งขันของธุรกิจที่สูงขึ้นจึงทำให้ต้องมีนักการตลดและประชาสัมพันธ์ เพื่อช่วยคิด วางแผน และดำเนินการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ นอกจากนี้แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ยังเป็นพื้นที่ใหม่ที่สามารถโฆษณาและประชาสัมพันธ์ถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นได้

4. งานขาย

            ในขณะที่เราต้องการคนมาวางแผนการขายผลิตภัณฑ์และบริการ แต่งานขายก็ยังคงเป็นอาชีพที่ยังสำคัญเช่นกัน โดยตำแหน่งงานนี้เปรียบเสมือนตัวแทนในการขายสินค้าและตอบข้อสงสัยกับลูกค้าด้วย

5. Data Scientist

            เนื่องจากในยุคดิจิทัลข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data เข้ามามีความสำคัญกับธุรกิจมากพอ ๆ กับ AI ด้วยข้อมูลมหาศาลสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ จึงจำเป็นต้องมี Data Scientist หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจะเป็นผู้คัดกรองข้อมูลขนาดใหญ่ให้ธุรกิจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจและต่อยอดได้

 

คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย : 
สมัครงานสมัครงานบริษัทอาชีพรับสมัครงานหางาน
คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ :
Thai jobBangkok jobjob thaijobthaiweb

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back