The Knowledge Provider | Advanced Research Group

Back

เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนในคอลเซ็นเตอร์คือใคร

เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนในคอลเซ็นเตอร์คือใคร

29-01-2018

         ในคอลเซนเตอร์ (Call Center) จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับโทรศัพท์หรือที่เรียกว่าตัวแทน (Agent) โดยตัวแทนในคอลเซนเตอร์จะทำหน้าที่จัดการกับสายเรียกเจ้าของลูกค้าทั้งขาเข้าและขาออก สำหรับบริการด้านข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ซึ่งตัวแทนคอลเซนเตอร์จะบริการทางโทรศัพท์ทั้งการสอบถามข้อมูล, การร้องเรียนของลูกค้า, การสนับสนุนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับลูกค้า ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับตัวแทนศูนย์บริการอื่น ๆ เช่น ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า, พนักงานขายทางโทรศัพท์, Operator, AE และอื่น ๆ

         ตัวแทนคอลเซนเตอร์ที่บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ อาจทำหน้าที่สำคัญหลายอย่างสำหรับบริษัท ตัวอย่างเช่นการให้บริการลูกค้า หรือขายสินค้า การกำหนดสิทธิ์ของลูกค้า เพื่อปรับปรุงข้อมูลทางธุรกิจหรือการเปรียบเทียบคุณภาพ โดยส่วนใหญ่ธุรกิจจะมองหาตัวแทนคอลเซนเตอร์ที่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว สร้างสรรค์ รวมถึงจัดการได้ดีภายใต้ความกดดัน นอกจากนี้การมีทักษะการสื่อสารที่ดีมีความสำคัญสำหรับบทบาทในงานคอลเซนเตอร์ด้วย ในศูนย์บริการที่ทันสมัยตัวแทนคอลเซนเตอร์จะมาพร้อมกับเครื่องมือดิจิทัล และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจ เพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายในการทำงานได้รวดเร็วมากขึ้น

          ดังนั้นการทำงานของเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนคอลเซนเตอร์ไม่ใช่เพียงเพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้าอย่างเดียวเท่านั้น แต่ในปัจจุบันเจ้าหน้าที่คอลเซนเตอร์ยังเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจพัฒนาไปในทางที่ดี เพราะยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจอีกด้วย สำหรับใครที่กำลังหางานคอลเซนเตอร์ คุณจำเป็นต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดี เพราะว่าน้ำเสียงหรือภาษาที่ใช้สื่อสารกับลูกค้าสามารถกำหนดความพึงพอใจของลูกค้าได้

คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย :
การวิจัยตลาด ลูกค้าสัมพันธ์วางระบบ CRM ครบวงจรศูนย์คอนแทคเซ็นเตอร์
บริการวางระบบ CA ครบวงจรระบบ Call Centerศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์คอลเซ็นเตอร์ระบบคอลเซ็นเตอร์อบรมคอลเซ็นเตอร์หางาน หางานคอลเซ็นเตอร์
คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ :
CRM total solutioncontact center outsourcingmarket research & CRM,
InboundOutboundservice mindcall center 
-------------------------------------
AR GROUP : ผู้ให้บริการความรู้

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back