News & Events

Back

Apple ประกาศให้ผู้ผลิตอุปกรณ์เสริม อัปเดตโลโก้ MFi ใหม่ภายใน 90 วัน

12-03-2018 IT news -

Apple ประกาศให้ผู้ผลิตอุปกรณ์เสริม อัปเดตโลโก้ MFi ใหม่ภายใน 90 วัน

            Apple กำลังสร้างโลโก้สำหรับโปรแกรม MFi (Made For iPhone, iPad, iPod) ของตน ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงความเป็น Apple มากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัทได้ทำการแจ้งไปยังผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมให้ทำการเปลี่ยนโลโก้ใหม่ภายใน 90 วัน โดยมี 3 รูปแบบใหม่

            โครงการ MFi เปิดตัวในปี พ.ศ. 2548 เป็นโครงการออกใบอนุญาตสำหรับผู้ผลิตรายอื่น เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เสริมของตนสามารถใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ Apple ได้ ซึ่งผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ได้ใบอนุญาตจะบริษัทต้องผ่านการทดสอบเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ Apple ถึงจะใช้โลโก้ MFi เพื่อโฆษณาว่าผลิตภัณฑ์ของตนสามารถทำงานร่วมกับ iPod, iPhone และ iPad ได้

            Apple มีการเปลี่ยนแปลงโลโก้ใหม่ 3 รูปแบบในคราวเดียว โดยการออกแบบใหม่นี้จะทำให้ภาพประกอบของ iPod, iPhone และ iPad ใช้โลโก้ของ Apple แทนซึ่งผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมมีเวลา 90 วันในการอัปเดตการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีโลโก้ใหม่

Source : .theverge

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back