News & Events

Back

Google อัปเดตรายงานด้านความโปร่งใสที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ที่จะถูกลืม

28-02-2018 First Section / สังคม -

Google อัปเดตรายงานด้านความโปร่งใสที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ที่จะถูกลืม

            ในขณะนี้ Google ได้ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายกับ 'สิทธิ์ที่จะถูกลืม' (Right To Be Forgotten) ของสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ศาลยุติธรรมแห่งยุโรปตัดสินใจใช้กับเครื่องมือค้นหาตั้งแต่ปี 2014 โดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการค้นหาอย่าง Google ได้เปิดตัวรายงานความโปร่งใสประจำปีฉบับปรับปรุง ด้วยการเปิดเผยจำนวนคำขอให้ถอนหน้าเว็บไซต์บางรายออกจากผลการค้นหาในกรณีเว็บไซต์นั้นไม่ปลอดภัย และไม่ถูกต้อง

           จากรายงานดูเหมือนว่า Google ได้รับคำขอให้ลบเนื้อหาที่น่ากลัวออกไป ในช่วงปี 2014-2017 มีจำนวนมากถึง 2.4 ล้านคำขอ ซึ่งทางบริษัทสามารถปฏิบัติตามคำขอโดยใช้หลักเกณฑ์และปัจจัยต่าง ๆ ในการลบเนื้อหาได้เพียงร้อยละ 43 เท่านั้น โดยหนึ่งในสามของคำขอที่ให้นำเนื้อหาออกเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเช่น เว็บไดเรกทอรีหรือประวัติบนสื่อสังคมออนไลน์ ในขณะที่อีก 20 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมถึงข้อมูลทางกฎหมายของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตาม URL หรือเว็บไซต์ที่ทาง Google ไม่ได้นำออกอาจเป็นเพราะว่าข้อมูลใน URL นั้น ๆ มีประโยชน์ต่อสาธารณะ หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประวัติอาชญากรรมและอื่น ๆ ซึ่งต้องใช้การพิจารณาและการตัดสินจากหลาย ๆ ปัจจัยด้วยกัน

          โดยคำขอต่าง ๆ เกิดจากปัจเจกบุคคล 89% และอื่น ๆ อีก 11% (เยาวชน, องค์กรเอกชน, เจ้าหน้าที่รัฐบาล, นักการเมือง, บุคคลสาธารณะ และอื่น ๆ) ซึ่งในช่วงสองปีที่ผ่านมาบุคคลสาธารณะที่ไม่ใช่รัฐบาล เช่นคนดังหรือดาราได้ร้องขอให้มีการเพิกถอน 41,213 URL และนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐอีก 33,937 URL

          Google หวังว่าข้อมูลใหม่ ๆ ที่ได้เพิ่มเข้าไปในรายงานและเอกสารการวิจัยจะช่วยให้ทราบถึงการอภิปรายอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมระหว่างสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวและสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องตามกฎหมายออนไลน์

Source : Google Blog

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back