News & Events

Back

Twitter ระงับบัญชีหลายร้อยราย เพื่อปราบปรามบัญชีที่เป็นอันตราย

22-02-2018 IT news -

Twitter ระงับบัญชีหลายร้อยราย เพื่อปราบปรามบัญชีที่เป็นอันตราย

            Twitter ได้ประกาศข้อจำกัดเกี่ยวกับการทวีตของผู้ใช้บนแอปพลิเคชันได้โดยอัตโนมัติ เพื่อเป็นการยับยั้งสแปมและการโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ระบบไม่สามารถทำการโพสต์ทวีตที่มีข้อความเหมือนกันมาก ๆ ในเวลาเดียวกันพร้อมกันได้ รวมถึงโพสต์ที่ทำให้เกิดการกระทำ เช่นการกดชอบ, การกดติดตามได้หลาย ๆ บัญชีพร้อมกัน ด้วยการลบตัวเลือกเหล่านี้ออกจากแอปพลิเคชัน TweetDeck ของตัวเอง

            ทางทวิตเตอร์กล่าวว่าการออกข้อจำกัดหรือกฎในการใช้งานนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากจะทำให้เรามั่นใจได้ว่าเราจะสามารถก้าวไปข้างหน้า เพื่อป้องกันกิจกรรมหรือการกระทำที่เป็นอันตรายบนแอปพลิเคชันได้ ซึ่งในตอนนี้จะมุ่งเน้นไปที่การสนทนาใน Twitter รวมถึงการเมืองทั่วโลก

            จากการกระทำต่าง ๆ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและข้อยกเว้นเฉพาะสำหรับระบบอัตโนมัติในบัญชี จากเดิมที่ใน TweerDeck สามารถส่งทวีตเดียวกันได้จากหลายบัญชี แต่หลังจากนี้ผู้ใช้จะสามารถส่งทวีตต่อหนึ่งบัญชีเท่านั้น และมีหลายบัญชีได้แต่จะไม่สามารถใช้งาน Retweet แบบเป็นกลุ่มหรือรีทวีตพร้อมๆ กันได้หลายบัญชี โดยทั่วไปแล้ว Twitter จะมีกฎเกณฑ์อยู่สองข้อด้วยกัน

  • การโพสต์เนื้อหาที่ซ้ำซ้อนหรือคล้ายคลึงกัน
  • การตอบกลับหรือการพูดถึงหลายบัญชีที่คุณควบคุมหรือการสร้างบัญชีที่เหมือนกัน

 แม้ว่าจะโพสต์หรืออัปเดตหลายรายการไปยังหัวข้อที่กำลังเป็นที่สนใจ ด้วยเจตนาที่จะเพิ่มความโดดเด่นของแท็กแฮช หรือหัวข้อ ซึ่งเป็นกฎที่ครอบคลุมทำให้ผู้ดูแลระบบ Twitter สามารถสั่งระงับทวีตได้ เมื่อพบว่าทวีตดังกล่าวอาจเป็นโฆษณาชวนเชื่อหรือข่าวปลอม ดังนั้นการที่ Twitter พูดถึงกฎเหล่านี้อาจหมายความว่า บริษัทกำลังพยายามล้างบัญชีที่เป็นบอทออกไปจากแพลตฟอร์ม ซึ่งนี่อาจทำให้ผู้ใช้บางหลายถูกบล็อก หรือมีผู้ติดตามลดลงอย่างเห็นได้ชัด

 

คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย : 
การพัฒนาซอฟท์แวร์และแอพพลิเคชั่น,การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น,ระบบบริหารการขาย,ระบบติดตามการขาย,ระบบบริหารการบริการ,ระบบติดตามการบริการ
คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ :
software & application development,Sales Management System,Sales Tracking System,Service Management System,Service Tracking System
-------------------------------------
AR GROUP : ผู้ให้บริการความรู้

 

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back